Apie mane

Pagrindinė mano specializacija yra darbo teisė. Esu sukaupusi daug patirties konsultuodama klientus įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su ginčų sprendimu, įmonių teise, duomenų apsauga ir mokesčiais.

Daugiau

Darbo teisės konsultacijos. Sukaupiau daug patirties konsultuodama vietos ir užsienio klientus įvairiais darbo teisės klausimais individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose. Dažnai teikiu teisines paslaugas sprendžiant darbuotojų bei vadovų samdymo ir darbo santykių nutraukimo klausimus, susijusius su nekonkuravimu, konfidencialumu ir intelektinės nuosavybės apsauga. Taip pat konsultuoju dėl darbo užmokesčio, premijų ir kitų naudų darbuotojams politikų bei individualių susitarimų rengimo, tarptautinės personalo politikos derinimo su vietos teisiniais reikalavimais ir sudėtingų darbo pareigų pažeidimų tyrimų.

Kolektyvinės sutartys. Konsultuoju klientus dėl darbuotojų atstovavimo vietos ir tarptautiniame įmonių grupės lygmenyje (Europos darbo taryboje), taip pat padedu užtikrinti sėkmingą komunikaciją su darbuotojų atstovais bei teikiu konsultacijas derybose dėl kolektyvinių sutarčių bei jų sudarymo.

Mokymai ir paskaitos. Dažnai vedu mokymus darbdaviams, vadovams, darbuotojams ir jų atstovams darbo teisės bei susijusiais klausimais. Taip pat skaitau paskaitas specializuotuose renginiuose, skirtuose žmogiškųjų išteklių specialistams, teisininkams bei įmonių vadovams ir savininkams.

Atstovavimas klientams ginčuose. Drauge su komanda nuolat atstovaujame klientams valstybinėse darbo ginčų sprendimo institucijose (darbo ginčų komisijoje ir teismuose) sprendžiant sudėtingus didelės apimties su darbo santykiais susijusius ginčus.

Išsilavinimas

  • Gento universitetas, Belgija (mainų programos studentė)
  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)

Sandoriai ir bylos

Rodyti visus sandorius