Paslaugos > Paslauga > Darbo teisė >

Kolektyviniai darbo santykiai

Tvirtai tikime, kad sklandus bendradarbiavimas su įmonės darbuotojais yra verslo sėkmės pagrindas, todėl visada ieškome konstruktyvių, efektyvių ir taikių problemos sprendimo būdų. Mūsų darbo teisės ekspertai yra sukaupę didelę patirtį kolektyvinių sutarčių srityje visose Baltijos šalyse – konsultuojame tūkstančius darbuotojų turinčias įmones ir sėkmingai vedame derybas su profesinėmis sąjungomis bei kitais darbuotojų atstovais. Tais atvejais, kai pagal įstatymus įmonė privalo sudaryti darbo tarybą, padedame ją įsteigti ir konsultuojame kasdienės veiklos klausimais, taip pat padedame edukuoti tarybos narius. Tarp mūsų klientų yra daug visame pasaulyje veiklą vykdančių įmonių, kurias konsultuojame dėl darbuotojų atstovavimo ES lygmenyje, įskaitant vietos darbuotojų skyrimą į Europos darbo tarybas bei darbuotojų dalyvavimą vienos valstybės ribas peržengiančiuose įmonių susijungimuose ir steigiant Europos bendroves (SE).

Galime jums padėti šiose srityse

  • informavimas ir konsultacijos su įvairių formų darbuotojų atstovais
  • kolektyvinės sutartys ir derybos
  • kolektyviniai ginčai ir streikai
  • grupės atleidimas iš darbo
  • bendradarbiavimas su Europos darbo tarybomis ir jų steigimas
  • darbuotojų dalyvavimas vienos valstybės ribas peržengiančiuose įmonių susijungimuose ir Europos bendrovėse (SE)

Susisiekite