Apsauga nuo šmeižto ir žalos reputacijai

Melagingos informacijos skleidimas ar šmeižtas gali ne tik pakenkti jūsų reputacijai, bet ir itin brangiai kainuoti, tiek jei esate nukentėjusysis, tiek kaltinamasis. Žinome, kaip svarbu įmonėms ir asmenims pasirūpinti tinkama reputacijos apsauga.

Siekiant suvaldyti situacijas, kuriose kyla grėsmė jūsų reputacijai ar teisei į garbę ir orumą, taip pat kai esate neteisingai apkaltinti tokiais pažeidimais, itin svarbu turėti operatyviai reaguojančią ir efektyvius sprendimus galinčią pasiūlyti teisininkų komandą. Tai aktualu ne tik paslaugų teikėjams, pardavėjams, turinio kūrėjams, bet ir viešiesiems asmenims ar valstybės subjektams.

Mūsų komanda vienija aukščiausio lygio specialistus, kurie sėkmingai konsultuoja šmeižto, priekabiavimo ir reputacijos valdymo klausimais bei gina klientus, susidūrusius su tokiais kaltinimais. Turime daug patirties atstovaujant žinomiems asmenims ir įmonėms, kurie patiki mums spręsti jautrius reputacijos klausimus. Padedame rasti geriausius sprendimus sudėtingose situacijose, kylančiose tiek prieš paskelbiant jautrią informaciją, tiek po to, kai ji išplatinama internetinės ar tradicinės žiniasklaidos priemonėse. Mūsų specializacija apima visus klausimus, susijusius su įvaizdžio valdymu, priekabiavimu internete, grasinančiu elgesiu ar persekiojimu.

Pusiausvyros užtikrinimas

„Sorainen“ ekspertai turi daug patirties ieškant pusiausvyros tarp teisės į žodžio laisvę ir teisės į privatumą bei garbės, orumo ir reputacijos apsaugą. Todėl galime patarti tiek rizikos valdymo klausimais, tiek ginant pažeistas teises situacijose, susijusiose su melagingos, klaidinančios ar įžeidžiančios informacijos skelbimu.

Padedame klientams teisinėmis priemonėmis užkirsti kelią žiniasklaidos, konkurentų ar vyriausybės inicijuojamai klaidinančios informacijos sklaidai. Kai paskelbiama žalą sukelianti melaginga informacija, skubiai imamės priemonių, kad būtų patikslintas ar paneigtas klaidinantis teiginys arba inicijuotas teisminis procesas, kuris leistų užtikrinti sąžiningą kompensaciją nukentėjusiesiems.

Mūsų ekspertai taip pat gina klientų interesus, kai šie yra neteisingai apkaltinami ir siekiama jų baudžiamosios ar civilinės atsakomybės dėl tariamo priekabiavimo, grasinimų ar persekiojimo.

Mūsų tikslas

Siekiame būti patikimu patarėju, padėti klientams suvaldyti rizikas ir apginti jų interesus sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su šmeižtu, garbės, orumo ir reputacijos pažeidimais, įžeidžiančiais pasisakymais, produktų menkinimu, nesąžiningomis prekybos praktikomis, priekabiavimu internete, persekiojimu, nepagrįstais kaltinimais, civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Taip pat padedame valdyti viešojo įvaizdžio grėsmes, kylančias dėl tyrimų, didelio atgarsio sulaukusių žiniasklaidos publikacijų, pranešimų internete, viešų pareiškimų, teisminių ginčų ir individualių bei valdžios institucijų veiksmų.

Galime jums padėti šiose srityse

  • veiksmai siekiant, kad melaginga informacija būtų ištaisyta arba paneigta;
  • atsiprašymo ir viešo pareiškimo, kuriuo atšaukiama melaginga informacija, reikalavimai;
  • reikalavimai ir laiškai pažeidimą padariusioms trečiosioms šalims dėl veiklos sustabdymo ir nutraukimo;
  • veiksmai kovojant prieš priekabiavimą internete, persekiojimą ar grasinantį elgesį;
  • atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose dėl šmeižto, priekabiavimo, persekiojimo ar grasinimo;
  • bendravimas su masinės informacijos priemonėmis ir masinės informacijos priemonių reguliavimo institucijomis bei ombudsmenais;
  • teisminių procesų dėl teisės į garbę, orumą ir reputaciją pažeidimų iniciavimas bei reikalavimai atlyginti reputacinę ir moralinę žalą;
  • gynyba susidūrus su melagingais kaltinimais ir atstovavimas teisminiuose ginčuose bei baudžiamosiose bylose;
  • žiniasklaidos priemonių ir žurnalistų gynimas nuo priekabiavimo, bauginimo, grasinimų ir nepageidaujamo bendravimo.

Susisiekite