Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos vadovas Lietuvoje. Per daugiau nei 20 metų trunkančią teisinę karjerą esu atstovavęs klientams komerciniuose ginčuose tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose teismuose ir komercinio arbitražo institucijose. Taip pat sukaupiau didelę patirtį atstovaudamas klientams baudžiamosiose bylose ir konsultuodamas dėl tyrimų, susijusių su sukčiavimu ir kitais finansiniais bei įmonių nusikaltimais, dar vadinamais „baltųjų apykaklių“ nusikaltimais.

Daugiau

Pirmaujantis ginčų sprendimo ekspertas. Vien per pastaruosius trejus metus atstovavau klientams valstybiniuose ir arbitražo teismuose arba arbitravau ginčuose, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 1 milijardą eurų. Atstovavau klientams precedentinėse bylose dėl žalos atlyginimo, konkurencijos teisės pažeidimų, įmonių sukčiavimo, taip pat bylose, susijusiose su įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriais, akcininkų ginčais, sutartiniais ginčais, produktų kokybe, finansiniais produktais, įmonių vadovų atsakomybe, sukčiavimu, nusikaltimais nuosavybei, intelektinei teisei ir reputacijai. Esu sukaupęs didelę patirtį vadovaudamas sudėtingiems turto sekimo ir sukčiavimo tyrimams. Viena iš reikšmingiausių bylų, prie kurių teko dirbti – 2003–2004 m. vykęs Lietuvos Respublikos Prezidento apkaltos procesas, kuriame prieš Lietuvos Konstitucinį Teismą ir Seimą atstovavau buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą.

Tarptautiniai teismai ir arbitražas. Konsultavau ir atstovavau klientams tarptautiniuose investiciniuose ginčuose Tarptautinių prekybos rūmų (angl. International Chamber of Commerce, ICC) arbitražo teisme ir Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre Vašingtone (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Taip pat atstovavau klientams ir arbitravau Vilniaus komercinio arbitražo teisme, Stokholmo prekybos rūmų arbitražo institute ir kitose užsienio arbitražo institucijose bei ad hoc arbitraže. Be to, esu sukaupęs didelę patirtį atstovaudamas klientams Europos Teisingumo Teisme ir Tarptautiniame Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT). 2023 m. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė mane paskyrė į sudarytą grupę EŽTT teisėjo atrankai vykdyti.

Tarptautinės bylos. Konsultavau klientus tarpvalstybinėse bylose ir tyrimuose, susijusiuose su turto sekimu, finansinio sukčiavimo schemomis ir kt. Taip pat teikiu eksperto išvadas tarptautiniams klientams ir konsultuoju juos bylos nagrinėjimo proceso metu ES, JAV, Rusijos federacijos ir kitose jurisdikcijose.

Teisinės aplinkos gerinimas. 2009-2012 m. buvau darbo grupės, parengusios šiuo metu Lietuvoje galiojantį Komercinės arbitracijos įstatymą, narys.

Patirtis bankininkystės sektoriuje ir Teisingumo ministerijoje. Prieš pradėdamas savo teisinę praktiką dirbau Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, Lietuvos valstybiniame komerciniame banke bei DNB banke (dabar – „Luminor“). Ši patirtis padeda geriau suprasti vidinius finansinių institucijų procesus ir struktūras bei pažinti nacionalinę teismų sistemą iš vidaus.

Aukštas klientų ir tarptautinių žinynų įvertinimas. Tarptautinis teisės žinynas „Chambers Europe“ skelbia klientų atsiliepimus apie mano teikiamas paslaugas: „jis yra puikus ginčų sprendimo ekspertas, gebantis parengti nuoseklią strategiją ir puikiai atstovauti klientams ginčuose ir derybose; jis visuomet numato kelis ėjimus į priekį. Jis dirba lyg profesionalus šachmatų žaidėjas – niekada nedaro ėjimo prieš tai neįvertinęs, ar nėra geresnių galimybių.“

Išsilavinimas

 • Pagalbos centras pereinamosios ekonomikos šalių finansų ir kredito įstaigoms, Italija (Investicijų analizės programa)
 • Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų institutas, Lietuva (Kreditų ataskaitų programa)
 • Birminghamo universiteto Europos teisės institutas, Didžioji Britanija (Žmogaus teisių programa)
 • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)

Priklausau šioms organizacijoms

 • Lietuvos advokatūra
 • Advokatų tarybos narys nuo 2022 m.
 • Tarptautinė advokatų asociacija (IBA)
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras (iki reorganizavimo – Arbitražo teismas prie ICC Lietuva)
 • Lietuvos verslo konfederacijos I ICC Lietuva Arbitražo komisijos narys
 • Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro Vašingtone arbitras (ICSID)
 • Tarptautiniame komercinio arbitražo teisme (ICAC) prie Rusijos Federacijos prekybos ir pramonės rūmų rekomenduojamas arbitras
 • Tarptautiniame Komercinio arbitražo teisme prie Moldavijos Respublikos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų rekomenduojamas arbitras