Interpolas ir Europolas

Interpolas (angl. INTERPOL) yra didžiausia tarptautinė policijos organizacija pasaulyje – jos tinklą sudaro 194 valstybės. Interpolas kovoja su tarptautiniu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir užtikrina skirtingų valstybių policijos pajėgų bendradarbiavimą bei padeda užkirti kelią nusikaltimams.

Vienas iš organizacijos įrankių yra perspėjimų (angl. Notice) sistema, kuri suteikia galimybę valstybės narės policijai (arba įgaliotam tarptautiniam subjektui) komunikuoti informaciją kolegoms visame pasaulyje apie nusikaltimus, nusikaltėlius ir grėsmes. Deja, kai kuriose valstybėse narėse yra nepaisoma žmogaus teisių, taip pat yra valstybių kenčiančių nuo politinio nestabilumo. Tokiu atveju gali būti piktnaudžiaujama perspėjimų sistema. Yra pasitaikę situacijų, kai perspėjimai inicijuojami, pavyzdžiui, dėl šalies vyriausybę kritikuojančių žurnalistų.

Interpolo perspėjimams taikoma spalvinių kodų sistema, kurioje vadinamasis „raudonas perspėjimas“ (angl. Red Notice) reiškia tarptautinį arešto orderį. Tokį perspėjimą inicijuoja tam tikra teisėsaugos institucija ar tarptautinis tribunolas, kai norima nustatyti ieškomo asmens buvimo vietą ar jį suimti siekiant ekstradicijos.  Taigi „raudonas perspėjimas“ gali turėti didelės įtakos asmens reputacijai, laisvei ir nuosavybei.

Yra daugybė pavyzdžių, kai šalys narės inicijavo „raudonus perspėjimus“ vykdydamos politines ar ekonomines vendetas prieš politikoje dalyvaujančius asmenis ar jų šeimas, verslininkus, įmonių vadovus ir kitus. Tokių atvejų ir toliau daugėja.

Europolas (angl. EUROPOL) yra organizacija, Europos Sąjungos įgaliota padėti valstybėms narėms kovoje prieš tarpvalstybinį nusikalstamumą. Organizacija veikia kaip teisėsaugos bendradarbiavimo ir kriminalinės žvalgybos centras. Jos pareigūnai neturi teisės areštuoti įtariamųjų ar veikti be nacionalinių valdžios institucijų pritarimo. Kita vertus, Europolas yra  pasitelkiamas keičiantis informacija tarp ES valstybių narių apie piliečių judėjimą tarp valstybių.

Prevenciniai veiksmai prieš Interpolą

Kartais asmuo, dėl kurio vykdomas tyrimas, nežino, ar dėl jo buvo inicijuotas „raudonas pranešimas“ ir ar jam negresia areštas keliaujant. Tokiais atvejais mūsų ekspertai bendraudami su Interpolu, gali padėti gauti tokią informaciją ir padėti pašalinti neteisingai inicijuotą pranešimą.

Interpolo pranešimų pašalinimas

Jei asmuo žino, kad pranešimas buvo ar netrukus bus inicijuotas, mūsų specialistų komanda, atsižvelgdama į bylos aplinkybes, parengs pranešimo užginčijimo strategiją. Tuomet įgyvendinsime strategiją, kol byla bus sėkmingai išspręsta ir pranešimas pašalintas.

Europolo informacinės sistemos užginčijimas

Asmuo, dėl kurio galimai yra atliekamas tyrimas, gali norėti sužinoti, ar Europolas dalijosi informacija su ES valstybėmis narėmis bei ar jiems negresia areštas keliaujant. Esant tokiai situacijai, mūsų specialistų komanda bendrauja su Europolu, siekdama išsiaiškinti šią informaciją ir pašalinti duomenis iš informacinės sistemos.

Galime jums padėti šiose srityse

  • Bendravimas su Interpolu
  • ​Prašymai pašalinti Interpolo pranešimus
  • Europolo informacinės sistemos užginčijimas

Susisiekite