Rizikos valdymas, įmonių nusikaltimų tyrimas ir gynyba

Kad ir kaip norėtume, kad „baltųjų apykaklių“ nusikalstamumo problema neegzistuotų, ji yra plačiai paplitusi verslo santykiuose. Bendrovės, investuotojai ir darbuotojai patiria didelių nuostolių dėl sukčiavimo ir korupcijos. Dėl nuolat kintančios ir nestabilios verslo aplinką reglamentuojančios teisinės aplinkos bendrovės ir jų vadovai įtraukiami į įvairius teisėsaugos institucijų atliekamus tyrimus. Nesvarbu, ar šiuo metu patiriate krizę dėl teisėsaugos institucijų vykdomų tyrimų, ar norite imtis prevencinių veiksmų, kad apsaugotumėte savo verslą arba organizaciją nuo pažeidimų ateityje – mūsų patyrę advokatai ir teisininkai pasiruošę jums padėti. Teikiame kvalifikuotus patarimus prevencijos klausimais ir efektyvią gynybą baudžiamosiose bylose dėl „baltųjų apykaklių“ nusikaltimų. Spręsdami šiuos klausimus galime pasitelkti ne tik integruotą tarptautinę „Sorainen“ komandą, bet ir konsultantų tinklą visame pasaulyje, kuris mums padeda atlikti tiriamąjį darbą už mūsų regiono ribų.

Atitiktis

Kad ir kokia yra jūsų bendrovės arba viešojo sektoriaus organizacijos specifika – galime atlikti išsamias sukčiavimo, korupcijos pasireiškimo, netinkamo turto valdymo rizikų analizes. Rizikas vertiname įvairiais aspektais – nagrinėjame valdymo ir politikos dokumentus, taikomas rizikos valdymo ir atskaitomybės procedūras, vertiname, kaip riziką suvokia darbuotojai. Atlikę rizikos analizę galime padėti sukurti ir įgyvendinti jūsų poreikius atitinkančias priemones: politikos dokumentus, vidaus gaires, tvarkas ir procedūras, bei pravesti praktinius mokymus.

Įmonių vidiniai tyrimai

Turime daug patirties atliekant įvairius bendrovių ir viešojo sektoriaus subjektų vidinius tyrimus. Visada dirbame diskretiškai ir saugome advokato profesinę paslaptį. Klientai mums patiki nustatyti galimus netinkamo įmonės turto valdymo, korupcijos ar sukčiavimo įmonės viduje atvejus bei, esant reikalui, inicijuoti atitinkamas teisines procedūras.

Atstovavimas baudžiamosiose bylose

Didelę darbo patirtį turintys mūsų advokatai ir teisininkai atstovauja klientams ikiteisminiuose tyrimuose ir visų instancijų teismuose, baudžiamosiose bylose dėl mokesčių slėpimo, korupcijos ar netinkamo įmonės turto valdymo. Teikiame kvalifikuotą teisinę pagalbą inicijuojant ikiteisminius tyrimus, atstovaujant nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams ar civiliniams atsakovams bei užtikriname efektyvią įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą baudžiamosiose bylose ikiteisminio tyrimo metu ir visų instancijų teismuose.

Krizių valdymas

Jeigu jūsų bendrovė kenčia nuo korumpuotų arba nesąžiningų vadovų ir darbuotojų, padėsime atgauti jos kontrolę, suteiksime pagalbą kriziniu laikotarpiu ir užtikrinsime, kad kuo greičiau grįžtumėte prie įprastos veiklos. Taip pat padėsime surasti ir atgauti prarastą turtą.

Galime jums padėti šiose srityse

 • korupcijos prevencija
 • sukčiavimo prevencija
 • pinigų plovimo rizikų vertinimas ir prevencija
 • turto paieška ir atgavimas
 • įmonių vidaus politikų ir procedūrų rengimas
 • įmonių vidiniai tyrimai, neteisėtų vadovų veiksmų nustatymas ir užkardinimas
 • ikiteisminių tyrimų inicijavimas, atstovavimas nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams ir civiliniams atsakovams baudžiamosiose bylose
 • įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba baudžiamosiose bylose ikiteisminio tyrimo metu ir visų instancijų teismuose

Susisiekite

Patirtis

 • Teisės patarėjas

  „Olympic Casino Latvia“

  Atstovavome klientui baudžiamajame procese dėl galimo manipuliavimo lošimų automatais.

 • Teisės patarėjas

  „Dassault Systèmes“

  Atstovavome klientui baudžiamajame procese ir padėjome apsaugoti kliento intelektinę nuosavybę (programinę įrangą).

 • Teisės patarėjas

  Talino miestas

  Konsultavome rengiant kovos su korupcija strategiją Talino miestui. Estijos sostinė yra didžiausias miestas šalyje, sukuriantis beveik 20 000 darbo vietų, o jo metinis biudžetas siekia daugiau nei 600 mln. eurų.

 • Teisės patarėjas

  Stambios ligoninės ir tarptautinės įmonės

  Konsultavome įgyvendinant korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones bei atliekant konfidencialius vidinius tyrimus keliose stambiose tarptautinėse įmonėse.

 • Teisės patarėjas

  Stambaus Baltijos šalių parduotuvių tinklo akcininkas

  Atstovavome klientui baudžiamojoje byloje dėl kliento teisių į nuosavybę ir pajamas pažeidimų bei tokiu būdu padarytos didelės žalos nuosavybei.

 • Teisės patarėjas

  Latvijos ir užsienio bendrovės

  Atstovavome bendrovėms, nukentėjusioms nuo neteisėto lėšų pervedimo, ir padėjome susigrąžinti prarastas lėšas.

 • Teisės patarėjas

  Pirmaujanti elektros gamybos ir platinimo įrangos projektavimo ir gamybos bendrovė

  Atstovavome baudžiamajame procese dėl įtariamo papirkimo. Atlikome dokumentų bei kitos medžiagos, susijusios su kelių šimtų milijonų eurų vertės kliento statybų projektu, analizę ir vertinimą.

 • Teisės patarėjas

  Dvi stambios audito įmonės Lietuvoje

  Atstovavome klientams baudžiamajame procese. Klientai buvo kaltinami nusikaltimais, susijusiais su netinkamai atliktu finansų ir kredito įstaigų auditu.