Ryšiai su valstybės institucijomis

Mūsų Ryšių su valstybės institucijomis praktikos sėkmės pagrindas yra bendradarbiavimas su kitomis „Sorainen“ komandomis. Tai leidžia užtikrinti, kad turime specifinių žinių kiekvienoje srityje – nuo bankininkystės ir finansų, konkurencijos ir reguliavimo iki aplinkos apsaugos, gamybos ir mažmeninės prekybos. Mūsų klientai vertina tai, kad esame pasirengę prisidėti prie viešojo dialogo ir nevengiame kelti visuomenei svarbių klausimų. Jeigu norite būti išgirsti arba inicijuoti konstruktyvų dialogą, galime jums padėti. Klientams teikiame ne tik teisines konsultacijas, bet taip pat padedame komunikacijos srityje ir atstovaujame valstybės institucijose. Pagrindiniai mūsų komandos nariai yra sukaupę profesinės patirties viešajame sektoriuje ir puikiai išmano šio sektoriaus vidinius aukščiausio lygio procesus.

Pusiausvyros užtikrinimas

Ne kartą padėjome klientams išspręsti įvairius klausimus, susijusius su ryšiais su valstybės institucijomis. Konsultavome įmones dėl dalijimosi ekonomikos ir dalijimosi automobiliais paslaugų teisinio reguliavimo visose trijose Baltijos šalyse. Sėkmingai atstovavome klientams per procedūras Europos Komisijoje ir valdžios institucijose, susijusias su vyriausybės planais apmokestinti saldintus gaiviuosius gėrimus, ir konsultavome klientus dėl Estijos valdžios institucijų siūlytų prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimų.

Galime jums padėti šiose srityse

 • įstatymų projektų rengimas ir teisės aktų pakeitimų inicijavimas
 • pagalba informuojant visuomenę apie įvairius klausimus, susijusius su teisėkūros iniciatyvomis
 • siūlomų įstatymų projektų analizė ir ginčijimas
 • galiojančių teisės aktų ginčijimas teismuose ir Europos Komisijoje
 • aukščiausio lygio vadovų konsultavimas strateginiais klausimais

Susisiekite

Patirtis

 • Teisės patarėjas

  Vietinės degalinės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais, ir alkoholinių gėrimų gamintojai

  Oponavome Socialinių reikalų ministerijos pataisai, draudžiančiai ir apribojančiai prekybą alkoholiu degalinėse. Sėkmingai sustabdėme procesą Vyriausybės lygmenyje.

 • Teisės patarėjas

  Estijos gaiviųjų gėrimų asociacija

  Atstovavome klientui Europos Komisijoje ir Estijos valdžios institucijose procedūrose dėl vyriausybės plano taikyti saldintų gėrimų mokestį.

 • Teisės patarėjas

  Lenė Viruma apskrities savivaldybės

  Savivaldybių vardu pateikėme skundą dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų nesuderinamumo su Estijos Konstitucijoje numatytu savivaldybių autonomijos principu.

 • Teisės patarėjas

  Latvijos vyriausybė

  Konsultavome rengiant naujus Latvijos finansų įstatymus ir taisykles, įskaitant naują Banko perėmimo įstatymą ir skubius Kredito įstaigų įstatymo pakeitimus.

 • Teisės patarėjas

  Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba, Estijos, Latvijos ir Lietuvos finansų ministerijos

  Konsultavome vystant Estijos, Latvijos ir Lietuvos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų reglamentavimą. Projekte daug dėmesio buvo skiriama regioniniam padengtųjų obligacijų sistemos aspektui.

 • Teisės patarėjas

  „Latvijas Sēklaudzētāju asociācija“

  Parengėme visas Baltijos šalis apimantį tyrimą apie sėklų veisėjų teises ir galimybes gauti atlygį už veisles. Latvijoje parengėme teisės aktų, kurie padėtų išspręsti nustatytas problemas, projektą. Atstovavome klientui diskusijose su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, ūkininkų asociacijomis).

 • Teisės patarėjas

  „Baltic Institute of Corporate Governance“

  Drauge su asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ koordinuojama darbo grupe parengėme naują Akcinių bendrovių įstatymo redakciją, pagrįstą Europos modelinio bendrovių aktu (European Model Company Act).

 • Teisės patarėjas

  Lietuvos draudimo brokerių rūmai

  Konsultavome perkeliant ES direktyvą dėl draudimo produktų platinimo į Lietuvos nacionalinę teisę – padėjome parengti įstatymo projektą, iš dalies keičiantį Lietuvos draudimo įstatymą, taip pat prisidėjome rengiant antrinės teisės aktus.