Privatizavimas

Nors privatizavimo sandorius galima laikyti tipiškais įsigijimo ir susijungimo sandoriais (tik sudaromais su labai specifiniu pardavėju), dažniausiai jie yra gerokai sudėtingesni, susiję su labai skirtingomis valstybės arba savivaldybių interesų grupėmis. Turime sukaupę daug patirties regione, todėl galime situaciją vertinti skirtingais požiūriais – nesvarbu, ar perkamas verslas iš valstybės arba savivaldybės (viešo konkurso būdu), ar inicijuojamos tiesioginės derybos, ar teikiamos konsultacijos dėl profesionaliu privatizavimu užsiimančių bendrovių ir tinkamų konkurso procedūrų, siekiant gauti didžiausią vertę. Susidūrę su atvejais, kai mėginama pasinaudoti politine įtaka, klientai ypač vertina mūsų nešališkas teisines konsultacijas, skaidrią veiklą ir patirtį tokiose sudėtingose situacijose, kurias sprendžiame glaudžiai bendradarbiaudami su Ryšių su valstybės institucijomis komanda.

Galime jums padėti šiose srityse

  • konsultacijos dėl privatizavimo procedūrų ir galimų scenarijų
  • privatizavimo sandorių struktūrizavimas
  • derybos su privatizavimo institucijomis ir kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis
  • pagalba rengiant konkursinio pasiūlymo dokumentus
  • įmonių arba kitų privatizavimo objektų teisinis ir mokestinis patikrinimas
  • privatizavimo ir investavimo sutarčių rengimas ir derybos dėl jų
  • konsultacijos dėl verslo pertvarkymo užbaigus privatizavimo procedūras
  • atstovavimas su privatizavimu susijusiuose ginčuose

Susisiekite