Bendros įmonės, įmonių struktūros ir reorganizavimas

Konsultuojame klientus visais su bendrų įmonių steigimu susijusiais klausimais, padedame nustatyti tinkamiausią veiksmų eigą ir viską suplanuoti – nuo kiekvieno akcininko lūkesčių bei įnašo nustatymo ir užfiksavimo dokumentuose iki galimybių pasitraukti iš bendros įmonės. Kiekvienos šalies įnašas, jų teisės skiriant valdymo organų narius, sprendimų priėmimas, akcijų perleidimas, prijungimo ir prisijungimo teisės, taip pat kitos susijusios teisės ir pareigos – užtikriname, kad kiekviena detalė būtų visiškai aiški, o jūs būtumėte pasirengę bet kokiems netikėtumams.

Turime itin daug patirties sudėtingų kelias jurisdikcijas apimančių įmonių susijungimų srityje, kurioje tarptautinio bendradarbiavimo dėka galime pasiūlyti klientams visapusiškas ir efektyvias paslaugas. Spręsdami reorganizavimo klausimus siekiame nustatyti, ar dabartinė įmonės struktūra padeda kliento verslui, ar ji turėtų būti pakeista – pavyzdžiui, atskiriant skirtingas verslo sritis arba sujungiant bendroves, kurios užsiima to paties pobūdžio veikla. Glaudžiai bendradarbiaujame su klientais spręsdami įvairius klausimus, tad dažnai galime užbėgti problemoms už akių pasiūlydami atlikti reorganizavimą, kuris padėtų užtikrinti didesnį efektyvumą ar sumažinti riziką, ar leistų sutaupyti.

Galime jums padėti šiose srityse

  • bendros įmonės ir partnerystės
  • akcininkų santykiai
  • akcininkų sutartys
  • tarpvalstybiniai įmonių susijungimai ir įmonių grupių reorganizavimas
  • vietos įmonių reorganizavimas, įskaitant prijungimą, skaidymą, atskyrimą ir pertvarkymą
  • grupės viduje vykdomi akcijų ir turto sandoriai, įmonės ir verslo perleidimas
  • įmonių restruktūrizavimas

Susisiekite