Sorainen konsultēja fondu – Baltic Horizon Fund, kuru pārvalda Northern Horizon Capital, saistībā ar biroja ēkas iegādi Vaiņodes ielā 1, Rīgā. Darījums ir strukturēts kā kapitāldaļu iegāde.

2017. gada 14. novembrī tika parakstīts daļu pirkuma līgums ar pārdevējiem NULE 4 un NM 2 par ēkas un zemesgabala Vaiņodes ielā 1 un blakus esošā zemesgabala, kas atrodas Telts ielā 1, Rīgā, iegādi. Darījums ir strukturēts kā kapitāldaļu pirkums, un pircējs iegādāsies kapitāldaļas sabiedrībās, kurām pieder attiecīgais īpašums. Līgumā noteiktā īpašuma kopējā pirkuma cena ir aptuveni 21,3 miljoni EUR. Darījuma pabeigšana ir atkarīga no noteiktu nosacījumu izpildes, un tā ir paredzēta decembrī.

Iegādājamā biroja ēka ir pilnībā iznomāta un atrodas 10 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra. Kopējā iznomājamā platība ir 8 052 m2. Enkurnomnieks ir Latvijas valsts meži (apmēram 90% no bruto nomājamās platības (GLA)), citu nomnieku starpā ir arī farmācijas sabiedrība Abbvie un kafejnīca. Pašreizējais detālplānojums pieļauj uz šī īpašuma izbūvēt līdz pat 18 262 m2 papildu biroju platības un autostāvvietas ēku.

Baltic Horizon Fund pārvaldnieks Tarmo Karotam komentē: “Priecājamies iekļaut šādu pievilcīgu īpašumu mūsu naudas plūsmas portfelī un esam apmierināti, ka spējām izvietot gandrīz visu kapitālu, kas tika piesaistīts mūsu fondam otrā ceturkšņa piedāvājumā. Sagatavošanās darījumam prasīja vairāk laika nekā ierasts, jo bija nepieciešama papildu juridiska un nodokļu izpēte, tā kā no 2018. gada janvāra Latvijā būs piemērojamas nodokļu regulējuma izmaiņas”.

Sorainen sniedza klientam konsultācijas visa darījuma gaitā, veicot juridisko izpēti, sagatavojot daļu pirkuma līgumu un pārstāvot klientu pārrunās pušu starpā, kā arī parakstīšanas laikā. Klientam konsultācijas sniedza Sorainen Latvijas biroja zvērināts advokāts Jānis Bite un biroja vadošā partnere Eva Berlaus.