SORAINEN konsultēja Northern Horizon Capital par tā Igaunijas ieguldījumu fonda pārvaldniekalicences pārveidošanu par alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka (AIFM) licenci un jauna publiska “mūžzaļa”  slēgtā nekustamā īpašuma fonda izveidi (evergreen closed-ended real estate fund). Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde (EFSA) 2016. gada 23. maijā izsniedza AIFM licenci un reģistrēja Baltic Horizon Fund fondu.

Northern Horizon Capital ir nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldnieks, kura darbība aptver Ziemeļvalstis, Vāciju, Baltiju, Poliju un Krieviju. AIFM licence ļauj Northern Horizon Capital, piemēram, pārvaldīt tādus alternatīvo ieguldījumu fondus, kuru pārvaldītie aktīvi pārsniedz EUR 100 miljonus (bet fondu, kuri neizmanto sviras finansējumu, gadījumā – tādus, kuru aktīvi pārsniedz EUR 500 miljonus), kā arī, pamatojoties uz mītnes dalībvalsts atļauju, sniegt pakalpojumus visā Eiropas Savienībā.

SORAINEN arī palīdzēja Northern Horizon Capital izstrādāt fonda ieguldījumu daļu publisko piedāvājumu un sekojošu kotēšanu biržā. Turklāt mūsu komanda konsultēja klientu arī par apvienošanās darījumu ar Baltic Opportunity Fund, kas arī ir slēgts nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds un kuru pārvalda Northern Horizon Capital. Kapitāla piesaiste un fondu apvienošana norisinājās vienlaicīgi, ļaujot restrukturizētā fonda ieguldījumu daļu kotēšanu jau šī gada 6. jūlijā. Ieguldījumu daļas tika piedāvātas Zviedrijas profesionāliem un individuāliem ieguldītājiem, vairāku citu Eiropas valstu profesionālajiem ieguldītājiem saskaņā ar AIFM Direktīvas regulējumu, kā arī cita veida ieguldītājiem saskaņā ar atbrīvojumiem, kas pieejami noteiktās valstīs, kuru tirgos daļas tika piedāvātas. EFSA reģistrēja publiskā piedāvājuma dokumentu 6. jūnijā, savukārt apvienošanās atļauja tika saņemta 23. maijā, fonda dibināšanas laikā.

SORAINEN konsultēja klientu visā procesa gaitā, ieskaitot AIFM iekšējo noteikumu un vadlīniju, un līgumiskā fonda noteikumu izstrādi, apvienošanās lēmumus un dokumentāciju, prospektu, kotēšanas pieteikumu, piedalījās sarunās un diskusijās ar EFSA, Nasdaq Tallinn un Igaunijas Centrālo vērtspapīru depozitāriju. Klientu konsultēja SORAINEN Baltijas komanda, kuru veidoja partneris, zvērināts advokāts Reimo Hammerberg, vecākie juristi Gerd Laub un Daiva Liubomirskienė, zvērinātas advokātes Jane Eespõld un Kristina Promet, kā arī juristi Kadi SinkMārtiņš RudzītisKarina Kuizinaitė un citi.