Sorainen pārstāvēja Zviedrijas sabiedrību Bergvik Skog, saistībā ar tai piederošo meža īpašumu Latvijā pārdošanu citai Zviedrijas sabiedrībai Södra. Darījums tika īstenots pārdodot Bergvik Skog meitas sabiedrības Latvijā, kam pieder 111 100 ha zemes, no kuriem 80 300 ha sastāda produktīva meža zeme. Darījuma summa sasniedza 324 miljonus EUR.

Bergvik Skog savas 10 gadu darbības laikā ir izveidojis un attīstījis meža īpašumus Latvijā. Organizācija Latvijā ir augusi ar vīziju par ilgtermiņa vērtību radīšanu un ar augstām vides, efektivitātes un mežsaimniecības ambīcijām. Interese par šo darījumu bija liela. Pārdošanas procesā piedalījās daudzi nopietni un vērā ņemami dalībnieki.

“Gribu izteikt lielu paldies personālam un darbiniekiem par to fantastisko darbu, ko viņi ir ieguldījuši uzņēmumā laikā, kad īpašnieks bija Zviedrijas sabiedrība Bergvik Skog. Viņu kompetence un mērķtiecība bija noteicošais faktors, lai izveidotu šos lieliskos uzņēmumus, kurus mēs tagad pārdodam Södra, un esmu priecīga, ka Södra ir nodoms turpināt šādu pašu ambiciozo mežsaimniecības virzienu,” saka Elisabet Salander Björklund, Zviedrijas sabierības Bergvik Skog izpilddirektore.

Sorainen atbalstīja klientu visa darîjuma gaitā, konsultējot par pārdošanas procesu un darījuma dokumentiem, kā arī pārstāvot klientu darījuma pārrunās.

Sorainen komandu vadīja partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus, komandā strādāja zvērināts advokāts Jānis Bite, juriste Natālija Šestakova un citi biroja speciālisti.