ASV uzņēmums CrossFit ir nolīdzis Sorainen sava intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai Baltijas valstīs un Baltkrievijā.  CrossFit regulāri raugās, lai netiktu prettiesiski aizskarts tam piederošais intelektuālais īpašums – preču zīme CROSSFIT. Šīs preču zīmes attīstībā un popularizēšanā uzņēmums iegulda ievērojamus resursus, un tā ir kļuvusi par plaši pazīstamu preču zīmi Latvijā un pasaules mērogā. Tiesības izmantot šo preču zīmi CrossFit piešķir tikai licencētiem partneriem, kuri veikuši attiecīgas apmācības un saviem sniegtajiem sporta treniņiem nodrošina noteiktas kvalitātes prasības.

CrossFit ir konstatējis, ka vismaz viens no Latvijas sporta nodarbību klubiem savas komercdarbības veikšanai izmanto CROSSFIT preču zīmi bez atbilstošas licences saņemšanas. Par šīs darbības pretlikumību CrossFit pārstāvošie advokāti  ir  nosūtījuši sporta klubam brīdinājuma vēstuli ar prasību pārtraukt neatļauto preču zīmes lietošanu. Brīdinājuma vēstulē  ir atkārtoti norādīts aicinājums noslēgt oficiālu licences līgumu ar CrossFit, ja šis uzņēmums tomēr vēlētos turpināt preču zīmi lietot.

CrossFit ir norādījis, ka tas turpinās uzraudzīt Latvijas tirgū darbojošos sporta klubus, kas savu pakalpojumu reklāmā izmanto apzīmējumu CROSSFIT vai citus sajaucami līdzīgus apzīmējumus. Šādu apzīmējumu lietošana komercdarbībā bez CrossFit piekrišanas nav atļauta un ir pretrunā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par preču zīmju aizsardzību, kā arī pārkāpj negodīgas konkurences aizliegumu. Ja sporta klubi turpinās ignorēt nosūtītās brīdinājuma vēstules, tad šādu pārkāpumu novēršanai CrossFit vērsīsies tiesā.

CrossFit aicina patērētājus būt uzmanīgiem un pārliecināties, vai konkrētais klubs, kas nosaukumā vai reklāmā lieto apzīmējumu CROSSFIT, ir ieguvis attiecīgo licenci.

Klientu konsultē partneris, zvērināts advokāts Agris Repšs un zvērināts advokāts Andris Tauriņš.