Pasaules Bankas Starptautiskā ieguldījumu strīdu risināšanas centra (ICSID) šķīrējtiesa pieņēmusi spriedumu ieguldījumu strīdā starp enerģētikas grupu “E energija” (Lietuva) un Latvijas Republiku. Šis ir pirmais spriedums pēc būtības ICSID lietā pret Latvijas Republiku, un vienīgā ICSID lieta, kurā Baltijas valsts ir zaudējusi pēdējo desmit gadu laikā. Pēc tiesvedības, kas ilgusi jau piecus gadus, ICSID ir pieņēmusi spriedumu, liekot Latvijai atlīdzināt “E energija” EUR 3,7 miljonus par netaisnīgu rīcību attiecībā uz tās ieguldījumiem centrālās apkures uzņēmumos.

“E energija” piederošā privātā centrālapkures sabiedrība “Latgales enerģija” 2005. gadā noslēdza 30 gadu nomas līgumu par pašvaldības centrālapkures infrastruktūras nomu Rēzeknē. 2008. gadā jaunievēlētā Rēzeknes dome tomēr nolēma atņemt licenci, apķīlāt apkures tīkla aktīvus un ieguldījumus. Aktīvi tika nodoti pašvaldības sabiedrībai, bet kompensācija “Latgales enerģija” netika izmaksāta.

“E energija” centās aizsargāt investora tiesības Latvijas tiesās, bet, kad tas neizdevās, 2012.gadā  iesniedza prasību ICSID, lūdzot uzsākt šķīrējtiesas procesu pret Latvijas Republiku. Šķīrējtiesa spriedumā secināja, ka, pieļaujot šādu rīcību un uzņēmuma nodošanu pašvaldības sabiedrībai, Latvija ir pārkāpusi Latvijas un Lietuvas līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību.

”Ar šo nolēmumu starptautiskā šķīrējtiesa ir apstiprinājusi, ka valsts ir atbildīga par ļaunprātīgu rīcību pret ieguldītājiem un pašvaldības rīcību, un galu galā valstij ir pienākums samaksāt kompensāciju par netaisnīgu rīcību ar ieguldījumiem,” norādīja Virginijus Strioga, “E energija” grupas izpilddirektors.

Klientu pārstāvēja Sorainen Latvijas birojs un Londonas juridiskais birojs Vinson & Elkins RLLP, kas specializējas strīdu risināšanā starptautiskajā šķīrējtiesā un Augstākajā tiesā. Sorainen strīdu risināšanas prakses partneris Agris Repšs vadīja Sorainen komandu, kurā strādāja zvērināt advokāti Mārtiņš Paparinskis un Valts Nerets, kā arī zvērinātu advokātu palīgi: Agita Sprūde un Linda Reneslāce.

“Nolēmums, lai gan tā pieņemšana prasīja ilgu laiku, ir labvēlīgs “E energija”. Šķīrējtiesa apstiprināja, ka Latvijas pašvaldību iestādes netaisnīgi izturējās pret šo nelielo uzņēmumu. Atlīdzības apjoms ir mazāks, nekā tam vajadzētu būt, un daži šķīrējtiesas apsvērumi ir samērā komerciāli nepamatoti, bet kopumā šis ir pozitīvs rezultāts.  Ir liels gandarījums, ka ir panākta veiksmīga pārstāvība lietā starp investoru un valsti lietā ar relatīvi nelielu zaudējumu atlīdzināšanas prasību ar nosacījumiem, kas bija pieņemami gan klientam, gan advokātiem. Bez “E energija”, tās vietējo juristu no Sorainen Latvijas biroja un Salans / Vinson & Elkins RLLP komandas pragmatiskās pieejas un arī bez Alex Slade (Vinson & Elkins RLLP) un Agra Repša (Sorainen) šī lieta nebūtu iespējama. Neteikšu, ka šāda pieeja varētu būt piemērojama visās ieguldījumu lietās, daudzām no tām tiesvedība tomēr ir pārāk dārga. Tomēr spriedums apliecina, ka šajos apstākļos ar šāda veida lietu un klientu mazākas prasības var atrisināt, neciešot kvalitātei,” Global Arbitration Review publikācijai norādīja George Burn, Vinson & Elkins RLLP komandas vadošais advokāts šķīrējtiesas procesa laikā (šobrīd viņš ir Berwin Leighton Paisner LLP partneris).

Šī lieta jau ir arī piesaistījusi daudzu citu starptautisku plašsaziņas līdzekļu uzmanību.