Nasdaq ir veiksmīgi pabeigusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Centrālo vērtspapīru depozitāriju pievienošanu Latvijā reģistrētai Eiropas komercsabiedrībai Nasdaq CSD SE un ieguvusi licenci tā darbībai saskaņā ar jauno ES režīmu, kas ieviests ar Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulu Nr. 909/2014. Tas ļauj Nasdaq CSD SE turpināt darbu kā centrālajam vērtspapīru depozitārijam katrā Baltijas valstī atbilstoši jaunajam tiesiskajam ietvaram.

Sorainen Baltijā sniedza konsultācijas Nasdaq šajā sarežģītajā un novatoriskajā projektā visos tā galvenajos posmos – jaunā apvienotā depozitārija visoptimālākās jurisdikcijas izpētē  un izvēlē (2014.-2015.), depozitārija jaunā darba modeļa izstrādē, lai panāktu maksimālo efektu saskaņā ar ES tiesisko ietvaru, vienlaicīgi saglabājot drošu un uz klientiem vērstu formātu (2015.-2016.), licences saņemšanā saskaņā ar CSDR un trīs centrālo vērtspapīru depozitāriju uzņēmumu apvienošanā, pieņemot Societas Europea tiesisko formu (2016.-2017.). Pārrobežu apvienošanas laikā Eesti Väärtpaberikeskus nodeva savu pensiju reģistra uzņēmumu jaunizveidotajam Pensionikeskus, kā pieprasīja Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde (2017.). Visbeidzot Sorainen arī sniedza konsultācijas Nasdaq par tiesiskā ietvara izmaiņām Baltijā, lai nodrošinātu atbalstu jaunā apvienotā depozitārija darbam (2016.-2017.).

Sorainen ir ļoti pagodināts, ka varēja izmantot savas zināšanas gan par vērtspapīru tirgus regulējumu, gan pārrobežu apvienošanu regulētajās nozarēs, lai sniegtu savu ieguldījumu šī projekta īstenošanā. Sorainen partneris Rūdolfs Eņģelis komentē: “Ieguldītais darbs, lai veiksmīgi īstenotu šo projektu iepriekšējo triju gadu laikā, ir bijis īsts pārbaudījums mūsu komandas spējām risināt sarežģītus un inovatīvus tiesiskus jautājumus, izveidojot reģionālu projekta komandu no mūsu juristiem Baltijā, lai nodrošinātu optimālu atbalstu un konsultācijas mūsu klientam Nasdaq. Priecājamies, ka šo pūļu rezultātā veiksmīgi tika izveidots Baltijas valstīm kopīgs pilnībā funkcionējošs centrālais vērtspapīru depozitārijs ar nozīmīgu lomu, lai nākotnē sasniegtu vēl augstākus mērķus mūsu vērtspapīru tirgos!”

Sorainen pārrobežu komandu šajā projektā saistībā ar regulējumu un licenču jautājumiem vadīja partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis no Sorainen Latvijas biroja, savukārt darbu pie korporatīvajiem apvienošanās jautājumiem  vadīja Lietuvas biroja partneris, zvērināts advokāts Algirdas Pekšys. Komandā bija zvērināts advokāts Andis Burkevics, vecākā juriste Zane Paeglīte un jurists Mārtiņš Rudzītis no Latvijas, partneris, zvērināts advokāts Reimo Hammerberg, zvērinātas advokātes Jane EespõldJuulika Aavik un Kätlin Hein no Igaunijas un Lietuvas biroja vadošais partneris, zvērināts advokāts Tomas Kontautas un zvērināti advokāti Augustas Klezys un Evaldas Dūdonis, kā arī juristes Laura Matukaitytė un Aurelija Daubaraitė no Lietuvas.