Sorainen pārstāvēja visinovatīvāko Latvijas būvniecības nozares uzņēmumu Primekss, kam pieder vērtīgs patents saistībā ar industriālo betona grīdu ražošanu, patenta tiesvedībā. Pateicoties īpašajai industriālo betona grīdu ražošanas tehnoloģijai, Primekss ir ieguvis starptautisku atzinību un vairākus nozares apbalvojumus.

Primekss konstatēja, ka viens no Latvijas būvniecības uzņēmumiem bez atļaujas izmantojis ar patentu aizsargāto tehnoloģiju noliktavas būvniecībā, tādēļ Primekss iesniedza prasību tiesā, prasot pārkāpuma konstatēšanu un kompensāciju. Pirmās instances tiesa daļēji apmierināja prasību un nolēma, ka oponents ir pārkāpis Primekss patentu.

Apelācijas instances tiesā puses noslēdza izlīgumu. Atbildētājs piekrita, ka pārkāpums ir noticis, un puses vienojās par fiksētu zaudējumu atlīdzības summu.

Šī lieta ir viens no retajiem patentu strīdiem, kas ir nonācis līdz tiesai Latvijā. Īpaši jāuzsver, ka patents ir saistīts ar vietējo uzņēmēju izgudrojumu, kas tiešām ir ļoti rets intelektuālā īpašuma strīdu priekšmets Latvijā.

Klientu tiesvedībā pārstāvēja zvērināts advokāts Andris Tauriņš.