SORAINEN pārstāv tiesā sabiedrības Bilžu birojs intereses autortiesību strīdā ar AKKA/LAA (Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība”), kura cēlusi prasību par zaudējumu  piedziņu.  Strīds ir saistīts ar 2009. gada 1. decembrī Rīgā notikušo Borisa Grebenščikova koncertu. Bilžu birojs bija noslēdzis autoratlīdzības līgumu ar Borisu Grebenščikovu par koncerta fiksēšanu un DVD kopiju izplatīšanu Baltijas valstīs. SORAINEN klients ar autoru pilnībā norēķinājās un veica DVD tirāžu. Neskatoties uz minēto, AKKA/LAA vērsās tiesā ar prasību par licences maksas piedziņu, jo uzskatīja, ka autora darbi izmantoti bez autora atļaujas. 2012. gada 21. novembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa prasību apmierināja. Tomēr šis spriedums ar  2015. gada 10. novembra Augstākās tiesas spriedumu tika atcelts. Augstākā tiesa spriedumā norādīja, ka pirmās instances tiesa nebija vērtējusi jautājumu, vai Boriss Grebenščikovs savas autortiesības varēja pienācīgi aizsargāt pats. Bilžu birojs uzskata, ka AKKA/LAA nav tiesību celt prasību par Borisam Grebenščikovam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, jo, pirmkārt, Boriss Grebenščikovs pats ir izmantojis tiesības aizsargāt savas autortiesības, otrkārt, lietā nav konstatējams autortiesību pārkāpums. Lieta atkārtoti tika skatīta Vidzemes priekšpilsētas tiesā un 2016. gada 5. aprīlī tiesa noraidīja AKKA/LAA prasību. Spriedumu vēl var pārsūdzēt.

Bilžu birojs intereses tiesā pārstāvēja SORAINEN zvērināts advokāts Andris Tauriņš.