Sorainen pārrobežu komanda palīdzēja pasaules vadošam biznesa procesu ārpakalpojumu (BPO) un klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējam Webhelp iegādāties  Runway BPO pamatkapitāla daļu vairākumu. Runway BPO ir starptautisks un mūsdienīgs biznesa ārpakalpojumu centrs.

Runway ar savu galveno biroju Rīgā, Latvijā, Webhelp Grupai vēl papildus pievieno deviņus daudzvalodīgus centrus un 1 000 cilvēkus visā Latvijā, kā arī paplašina darbības ģeogrāfiju, pievienojot Igauniju, Lietuvu, Ukrainu un Spāniju. Darījums papildina Webhelp portfeli ar pieredzi ceļojumu un patēriņa preču sektoros, kā arī nozarēs: ārpakalpojumu grāmatvedība, IT un cilvēkresursu pārvalde.

Frédéric Jousset, Webhelp līdzdibinātājs, minēja: “Runway ir izcils uzņēmums, kas savu starptautisko klientu uzdevumā sniedz augsta līmeņa pakalpojumus.  Mēs ļoti priecājamies par apvienotajiem spēkiem: uzņēmumu, tā vadību un darbiniekiem, kas paplašina Webhelp klātbūtni visā pasaulē un nodrošina atbalstu Ziemeļvalstu tirgum.”

Šī pamatkapitāla daļu iegūšana ir daļa no Webhelp stratēģijas aktīvi ģeogrāfiski paplašināties, kā arī nostiprināt sektora zināšanu līmeni, tādejādi ļaujot Webhelp piedāvāt saviem klientiem pakalpojumus no četrām jaunām valstīm, katru ar plašām dažādu valodu iespējām.

Sorainen palīdzēja Webhelp veikt juridisko izpēti un sagatavot darījuma dokumentus, kā arī pārstāvēja klientu darījuma noslēgšanā.

Sorainen komandu šajā darījumā vadīja biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus, un komandā piedalījās zvērināti advokāti Renāte Purvinska Latvijā, Evaldas Dūdonis Lietuvā un Kai Vainola Igaunijā, kā arī citi. Sorainen sniedza konsultācijas klientam sadarbībā ar starptautisko juridisko biroju DLA Piper.