Informējam, ka saistībā ar šī gada 16. marta grozījumiem Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas noteic, ka līdz šī gada 16. septembrim ZAB ir jāsaņem advokātu padomes atļauja reģistrācijai komercreģistrā kā personālsabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, ZAB Sorainen ir reģistrējies komercreģistrā ar reģistrācijas nr. 50203349641. Sorainen ZAB SIA ir visu ZAB Sorainen tiesību un saistību pārņēmējs, tāpēc visas līdzšinējās vienošanās paliek spēkā un jaunas nav jāslēdz.
Rēķini ar jaunajiem rekvizītiem tiks piestādīti no oktobra mēneša, bet attiecībā uz septembri esošie rekvizīti ir spēkā.