Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta diskusija

Atrašanās vieta: Zoom
Laiks: 14:00-16:00, jūnijs 2, 2021
Darba valoda: Latviešu

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts turpina organizēt uzņēmumu padomes locekļu kluba tikšanās, kur tiek pārrunāti praktiski aspekti padomes locekļu darbā.

2021.gada 2.jūnijā tiks diskutēts par padomes locekļu juridisko atbildību, kur ar saviem novērojumiem un ieteikumiem dalīsies Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus.

Tēmas diskusijai pieredzes apmaiņai:

  • Kāda ir padomes locekļu juridiskā atbildība par tās pieņemtajiem (nepieņemtajiem) lēmumiem?
  • Kuru lēmumu pieņemšanā pastāv būtiskākie juridiskie riski?
  • Kā izveidot padomes locekļu sadarbības modeli ar akcionāriem un valdi, lai mazinātu juridiskos riskus?
  • Kādi ir svarīgākie interešu konfliktu un saistīto personu darījumu vadības aspekti?
  • Ko nozīmē padomes locekļa pienācīgas rūpības pienākums (duty of care) un lojalitātes pienākums (duty of loyalty)?
  • Vai padome var izmantot ārējas konsultācijas, lai pārliecinātos par valdes piedāvātā lēmuma pieņemšanas pamatojumu?