Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference “Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā”

Atrašanās vieta: Dalībniekiem ar ielūgumiem Latvijas Universitātes Mazā aula (Raiņa bulvāris 19, Rīga), ikvienam interesentam tiešraide būs pieejama Tieslietu ministrijas Youtube kontā
Laiks: 9:00-15:00, oktobris 14, 2022
Darba valoda: Latviešu

14. oktobrī norisināsies Komerclikuma 20 gadu jubilejas konference “Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā”. Konferences organizatori: Tieslietu ministrija, Augstākā tiesa, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sadarbībā ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvo padomi.

Valdes un padomes darbības standarts

2002. gada 1. janvārī spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums. Tajā tika nostiprināts princips, ka valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Gadu gaitā esam raduši atbildes, kāda rīcība ir atbilstoša šim standartam. Bet kā būt krietnam un rūpīgam laikā, kad piedzīvojam vienu satricinājumu pēc otra? Pandēmija, karš, globālā sasilšana, klimata pārmaiņas – tie nes sev līdzi milzu pārmaiņas, nenoteiktību un vērtību pārdefinēšanu. Kā šajā laikā atrast balansu starp maksimālās peļņas gūšanu un labākas pasaules radīšanu? Kā balansēt starp strikto “līgumi ir jāpilda” un darījuma attiecību izbeigšanu cilvēcisku vērtību dēļ? Un kas notiks pēc tam – vai pēc kara visi būs gudri?

Par šiem un citiem jautājumiem konferencē diskutēs Augstākās tiesas tiesneši, Latvijas Universitātes mācībspēki, advokāti no vadošajiem juridiskajiem birojiem, uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji un citi nozares eksperti.

Konferences ietvaros tiks pasniegta Latvijas Korporatīvās pārvaldības balva 2022.

Vai ar atbildību pret akcionāriem pietiek?

13:15 aicinām sekot diskusijai par uzņēmuma atbildības jautājumiem, kurā piedalīsies arī Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus. Diskusijas jautājumi būs:

  • Kā mainās uzņēmuma atbildība? Vai akcionāru kapitālismu aizstās iesaistīto pušu kapitālisms?
  • Vai ieteikumi korporatīvajā pārvaldībā kļūs par formālu prasību? Kā sadzīvot ar ilgtspēju, kad tā kļūst par likuma normu?