Konference: Ilgbūtība

Atrašanās vieta: Fantadromā un tiešsaistē
Laiks: 9:30-17:00, maijs 13, 2022
Darba valoda: Latviešu
Konference Ilgbūtība

Konference Ilgbūtība norisināsies 13.maijā 9:30-17:00. Tajā tiekas uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, lai diskutētu, domātu, runātu, apspriestu savas un citu idejas ilgtspējas jautājumu risināšanai savā biznesā vai organizācijā.

Mūsu biroju pasākumā pārstāvēs biroja vadošā partnere Eva Berlaus, kura pievērsīsies risku vadībai un konkrēti – sadarbības partneru izvērtēšanai. Praksē šajā jomā tiek izmantotas dažādas “receptes” no vadlīniju saskaņošanas līdz pat sadarbības partnera auditam un atbilstības novērtējumam ilgtspējības novērtēšanai. Kā nonākt pie optimālas izvērtēšanas procedūras Jūsu uzņēmumam un kā veiksmīgi to integrēt uzņēmuma pārvaldības kopējā sistēmā?

Pasākumā galvenā uzmanība ir pievērsta pieredzes stāstiem, un tas ir iedalīts trijos blokos:

Vide, ekonomika un procesi

 • Izmaiņas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesos,
 • Ilgtspējīgu izejvielu un materiālu izmantošana,
 • Izmaiņas patēriņā un sabiedrības pieprasījumā pēc ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem,
 • Piegādātāju un sadarbības partneru iesaiste,
 • Piemēri organizācijas procesu un funkciju pārskatīšanai.

Dati un rīcība

 • Datu izmantošana ilgtspējas mērīšanā,
 • Ilgtspējas aktivitāšu monitorēšanas tehnoloģijas,
 • Digitālās drošības jautājumi.

Cilvēks un pārkārtošanās

 • Vadītāja loma ilgtspējīgas organizācijas veidošanā,
 • Dažādība komandā
 • Stratēģiska komunikācija, ieviešot ilgtspējīgus risinājumus organizācijā,
 • Riski darbinieku un organizācijas izdegšanai

Par to, kā mūsu birojam veicas ar ilgtspējas ieviešanu mūsu ikdienā, – īsā intervijā stāsta mūsu ilgtspējas vēstnese Anita Ritere.

Vairāk informācijas par pasākumu un saite uz reģistrēšanos šeit.