LRTK vebinārs: Valdes locekļu un vadošo darbinieku apdrošināšana

Atrašanās vieta: Tiešsaiste
Laiks: 10:00 - 11:30, novembris 8, 2022
Darba valoda: Latviešu

Mērķa auditorija- uzņēmumu valdes un padomes locekļi, vadošie darbinieki.

Sabiedrību valdes locekļu tiesību un pienākumu tiesiskais regulējums Latvijā ir plašs un neaprobežojas tikai ar Komerclikumu. Latvijā valdes locekļu amata pienākumi nav izsmeļoši uzskaitīti, lai dotu iespēju likumu piemērot mainīgai un daudzveidīgai komercdarbības videi. Tomēr valdes loceklim ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, citiem vārdiem, valdes locekļiem ir liela atbildība ne vien pret sabiedrību, ko viņi vada, un tās dalībniekiem, bet arī pret sabiedrības kreditoriem, valsti un citām trešajām pusēm. Tādēļ ir ļoti būtiski savlaicīgi apzināt, vadīt un kontrolēt valdes locekļu  civiltiesiskās atbildības riskus. Tas ir īpaši svarīgi, jo krietna un rūpīga saimnieka pienākums liedz valdes loceklim pieļaut pat vieglu neuzmanību.

Šī tēma ir ļoti aktuāla, jo Latvijā valdes locekļi par pienākumu pārkāpumiem vai neizpildi atbild ar savu personīgo mantu. Valdes locekļiem ir pienākums pilnībā atlīdzināt zaudējumus, ja viņi ir pārkāpuši Komerclikumu, Maksātnespējas likumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, Grāmatvedības likumu un citus normatīvos aktus.

Runāsim par:

1. Kādēļ valdes un padomes locekļu atbildība ir aktuāls jautājums?

2. Kādas prasības pret valdes locekli var tikt celtas?

3. Kādus riskus var apdrošināt un kādu aizsardzību var sniegt apdrošināšana?

4. Kādi ir galvenie apdrošināšanas līgumu izņēmumi, t.i., kad apdrošināšana nesniedz aizsardzību?

5. Gadījumu piemēri.

Dalībnieku ieguvumi:

  • Valdes un padomes locekļu risku apzināšanās un risku vadības iespējas.

Vebināru vadīs:

Santa Rubīna, Sorainen vadošā speciāliste, zvērināta advokāte. Santa strādā ar apdrošināšanas tiesību jautājumiem kopš 2008. gada, un savas karjeras laikā Santa ir konsultējusi apdrošinātājus par dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas līgumu jautājumiem, ieskaitot patērētāju aizsardzības jautājumus apdrošināšanas produktu izstrādes gaitā. Būtiska daļa no Santas ikdienas darba ir palīdzēšana apdrošinātājiem zaudējumu iestāšanās gadījumā, veicot zaudējumu regulēšanu, citiem vārdiem, Santa ir redzējusi kādas praktiskās problēmas rodas, kad valdes locekļi cenšas saņemt apdrošināšanas atlīdzību un atbalstu no apdrošinātājiem, un var pastāstīt par iespējamām problēmām, kuras var priekšlaicīgi novērst.

Līga Dimante, Colemont FKB Latvia pārdošanas direktore. Pieredze apdrošināšanas tirgū ir kopš 2005.gada, un šobrīd Līga ir viena no vadošās apdrošināšanas brokeru sabiedrības Colemont FKB Latvia līdzīpašniece, pārdošanas direktore. Lai gan Līgai ir strādājusi ar visiem apdrošināšanas veidiem gan dzīvības, gan nedzīvības, tomēr ikdienas specializācija ir saistīta ar specifisku risku apdrošināšanu, kā Cyber, Crime, debitoru apdrošināšanu, jo īpaši valdes locekļu un vadošo darbinieku apdrošināšanu. Liela pieredze ir gan iepirkumu organizēšanā un klientu konsultēšanā, gan arī sarežģītu apdrošināšanas gadījumu regulēšanā.

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.