1. solis: Pašdiagnostika

  1. Vai jūsu uzņēmumam ir saistība ar struktūrām, kas tieši vai netieši pieder fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir saites ar Krieviju un Baltkrieviju?
  2. Vai kādam atsevišķam investoram jūsu uzņēmumā ir saites ar Krieviju vai Baltkrieviju?
  3. Vai jūsu uzņēmumam ir kādi darbinieki, aktīvi vai darbības Krievijā vai Baltkrievijā?
  4. Vai jūsu uzņēmums eksportē vai piegādā preces vai pakalpojumus Krievijai, Baltkrievijai vai Ukrainas okupētajām teritorijām?
  5. Vai jūsu uzņēmums pārdod preces, uz kurām attiecas eksporta kontrole, ko nosaka jaunās sankcijas (sensitīvas tehnoloģijas, tostarp pusvadītāji, telekomunikācijas, lāzeri, sensori, navigācija, aviācijas elektrotehnika, jūrniecības tehnoloģijas, divējāda lietojuma preces, iekārtas utt.)?
  6. Vai jūsu uzņēmums pērk preces, uz kurām attiecas importa kontrole (koksne, cements, gumija, potaša utt.)?
  7. Vai jūsu uzņēmumam ir plāni paplašināt darbību vai piesaistīt klientus Krievijā vai Baltkrievijā?
  8. Vai jūsu uzņēmumam ir darījumi ar darbuzņēmējiem, tālākpārdevējiem, aģentiem, piegādātājiem, izstrādātājiem vai citām trešajām personām, kas ir saistītas ar Krieviju vai Baltkrieviju?

Ja vismaz uz vienu no šiem jautājumiem atbildējāt ar “jā”, iesakām turpināt novērtēt sava uzņēmuma atbilstību sankciju noteikumiem un veikt padziļinātu biznesa partneru pārbaudi.

2. solis: Pārbaude

Mēs piedāvājam ātru jūsu līgumslēdzēju pušu pārbaudi, izmantojot oficiālās datubāzes un mūsu partneru programmatūru. Pārbaudes rezultāti atklās jūsu sadarbības partneru nosaukumus, kuriem jau ir piemērotas sankcijas (ES vai citu valstu/reģionu sankcijas) vai kuriem sankcijas varētu tikt piemērotas, tāpēc tam jāpievērš īpaša uzmanība.

Klientam ir jāiesniedz pārbaudāmo juridisko personu saraksts. Rezultāts – vienkāršs ziņojums ar pārbaudes rezultātiem “Nokārtots” vai “Sarkanie karogi”, kas nozīmē, ka ir nepieciešama turpmāka izmeklēšana. Pārbaude sākas un beidzas ar konsultatīvu diskusiju ar mūsu vecākajiem ekspertiem, lai klients gūtu skaidrību par tās rezultātiem.

3. solis: Izmeklēšana un risku identificēšana

Ja iepriekšējā solī ir identificēti “Sarkanie karogi”, mēs piedāvājam padziļinātu izpēti un analīzi par katru no nedrošajiem uzņēmumiem – mēs sniegsim informāciju par grupas/īpašumtiesību struktūru, valdes/uzraudzības padomes/izpilddirektora uzskaitījumu un norādi par galīgo patiesā labuma guvēju, ja tāda ir pieejama, utt.

Izmeklēšanu un risku identificēšanu var attiecināt arī uz nozaru un teritoriāliem ierobežojumiem. Atkarībā no uzņēmuma darbības jomas mēs varam izvērtēt, vai ir piemērojamas arī citas sankcijas.

Rezultāts ir ziņojums ar ieteikumiem, kā rīkoties.

4.solis: Konsultācijas par konstatēto un veicamo

Mūsu juristi sniegs individuālas konsultācijas, pamatojoties uz iepriekšējos posmos identificētajiem jautājumiem. Mēs palīdzēsim jūsu uzņēmumam saprast, ko darīt tālāk – kā turpināt vai lauzt līgumu vai kādas papildu prasības uzņēmumam jāievēro, ja varētu turpināt ar Krievijas vai Baltkrievijas uzņēmumiem, kuriem nav piemērotas sankcijas.

5. solis: Politikas un procedūru izveide

Lai nodrošinātu nepārtrauktu sankciju pārvaldību jūsu uzņēmumā, mēs piedāvājam jums izstrādāt politiku, kas palīdzēs proaktīvi identificēt un pārvaldīt ar sankcijām saistītos riskus, tostarp līguma standarta formas korekcijas, sankciju noteikšanas procedūru, procedūru kontrolsarakstus.

Mēs varam jums palīdzēt veikt atsevišķus soļus vai piedāvāt pilnu 5 soļu programmu.