Vai jūsu uzņēmuma darbinieki piedalās apmācībās vai konferencēs ārpus Latvijas? Vai saņemtie pakalpojumi ir aplikti ar PVN tajā ES dalībvalstī, kurā apmācības notika? Un otrādi – ja apmācības vai konference ir organizēta Latvijā, bet to rīko citas valsts uzņēmums, vai šim uzņēmumam ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam Latvijā un jāizraksta rēķins ar Latvijas PVN?

Pavisam nesen Eiropas Komisija publicēja jaunas vadlīnijas par pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu attiecībā uz kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un līdzīgiem pasākumiem, kas izdoti, balstoties uz attiecīgu Eiropas tiesas 2019. gada spriedumu.

Šī ES tiesas lieta ir nozīmīga ar to, ka ES tiesa pirmo reizi izskatīja PVN direktīvas piemērošanu, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanas vietu noteikšanu kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides un līdzīgiem pasākumiem. Turklāt, ar minēto spriedumu ES tiesa sniedza daudz plašāku interpretāciju, nekā to, kuru EK sākotnēji sniedza 2010. gadā.

Minētajā ES tiesas lietā Zviedrijas uzņēmums, kas pieder grāmatvedības konsultantu asociācijai, rīkoja mācības/seminārus grāmatvedības jomā trešajām personām, kā arī asociācijas biedriem:

 • apmācības notiek arī ārpus Zviedrijas citās ES dalībvalstīs,
 • tās dalībnieki ir Zviedrijas uzņēmumi,
 • mācību ilgums bija 30 stundas, kas sadalītas 5 dienās,
 • mācību saturs bija pielāgots, atkarībā no dalībniekiem,
 • mācībām bija iepriekšēja reģistrācija,
 • bija jāveic avansa maksājumu.

Zviedrijas nodokļu administrācija uzskatīja, ka attiecīgie pakalpojumi ir jāapliek pakalpojuma saņēmēja mītnes vietā, proti, Zviedrijā, pakalpojumu patēriņa dalībvalstī, jo gan apmācību organizatora, gan dalībnieku saimnieciskās darbības vieta ir Zviedrija. Tomēr, EST lēma savādāk – izšķiroša ir vieta, kur faktiski apmācības tiek rīkotas.

Papildus minētajās EK vadlīnijās ir skaidrota pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana dažādās situācijās, kad:

 • apmācību ilgums ir no pāris stundām līdz vairākām dienām vai pat nedēļām,
 • apmācību un semināra saturs ir (daļēji vai pilnībā) pielāgots klienta vēlmēm,
 • semināru nodrošina vienam klientam, kuru apmeklē tā darbinieki,
 • semināru nodrošina klientam, kurš, savukārt, sniedz pakalpojumus citam klientam, kura darbinieki attiecīgi apmeklē konkrēto semināru,
 • apmācību kurss tiek organizēts vairākās dalībvalstīs.

Pamata atziņa ir tāda, ka nevienu no augstāk minētajiem faktoriem nevar uzskatīt par vienīgo izšķirošo faktoru, kvalificējot to kā pasākumu pēc tā rīkošanas vietas. Tomēr situācijās, kad organizētais apmācību cikls norisinās ilgstošākā periodā, piemēram, no 3 nedēļām līdz akadēmiskajam gadam, tas tiek sadalīts dažādos datumos vai vietās – tie vairs neietilpst rīkošanas vietas normas tvērumā, un tos var kvalificēt par tālākizglītību, kas apliekama ar patēriņa (pakalpojumu saņēmēja) valsts PVN.

Ja par šo interesē sīkāk, uzrakstiet: kristine.erele@sorainen.com