Ik pa laikam biznesa pasaules un sabiedrības ikdienā ienāk un paliek kāds jaunu tendenci definējošs termins, ar ko nākas aprast ikvienam. Nesen centāmies iegaumēt Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosaukumu un pielāgoties tās prasībām, un šodien sastopamies ar jaunu jēdzienu – vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība jeb ESG. Jēdziens ESG cēlies no angļu valodā lietotā nosaukuma Environmental, Social and Corporate Governance un nozīmē uzņēmuma kolektīvo sociālās un vides faktoru apziņu.

Par aktuālo informē mūsu partnere Eva Berlaus.

Vairāk lasiet ŠEIT.