Ar Baltkrievijas vienpusēju lēmumu no 2024.gada 1.jūnija tiks daļēji apturēta Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu darbība. Kas mainīsies?

Raksta autors: Mārtiņš Rudzītis, SIA “Sorainen ZAB”, jurists

Baltkrievija šādu lēmumu ir pieņēmusi, reaģējot uz Rietumvalstu sankcijām, kas pieņemtas saistībā ar tās iesaisti Krievijas agresijā pret Ukrainu. Baltkrievijas lēmums skar nodokļu konvencijas ar 27 “nedraudzīgām” valstīm, tostarp Latviju.

Nedrošība par Baltkrievijā piemērojamiem nodokļiem

Baltkrievijas lēmums attiecas uz nodokļu atvieglojumu piemērošanu noteikta veida “pasīvajiem” ienākumiem, proti, dividendēm, procentiem un kapitāla pieaugumam, kuru Latvijas rezidenti ir guvuši Baltkrievijā. Pārējie nodokļu konvencijas noteikumi, tostarp par nodokļu piemērošanu uzņēmējdarbības ienākumam, autoratlīdzībām, nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu, diskriminācijas aizliegumu un administratīvo sadarbību, ir piemērojami bez izmaiņām.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu iepriekšējo 2 gadu laikā ir vai nu pametuši Baltkrievijas tirgu, vai arī būtiski samazinājuši darbības apmēru tajā, Baltkrievijas lēmumam varētu būt salīdzinoši neliela ietekme uz Latviju. Tomēr uzņēmumiem, kuri joprojām darbojas Baltkrievijas tirgū, jārēķinās ar papildu tiesisko nedrošību. Nepastāvot visaptverošai nodokļu konvencijai, Baltkrievija var vienpusēji mainīt gan nodokļu likmes, gan apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtību.

Šī gada martā Baltkrievija jau lēma no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 31.decembrim no 15% uz 25% palielināt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmi, kura tiek piemērota “nedraudzīgo” valstu uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību bez pastāvīgās pārstāvniecības Baltkrievijā. Minētais lēmums attiecas uz noteiktu Rietumvalstu, tajā skaitā visu Eiropas Savienības dalībvalstu, uzņēmumiem. Baltkrievija arī apsver iespēju ieviest citas nodokļu izmaiņas, kas attiektos uz “nedraudzīgo” valstu nodokļu rezidentiem.  

Latvijas uzņēmumi joprojām var paļauties uz nodokļu konvencijas 23.pantu, kurš aizliedz diskriminējošu nodokļu piemērošanu Latvijas nodokļu rezidentiem, kuri atrodas tādos pašos apstākļos kā Baltkrievijas nodokļu rezidenti. Ja Baltkrievijas nacionālie tiesību akti paredzētu, ka Latvijas uzņēmumiem ir piemērojama augstāka nodokļu likme vai apgrūtinošāka nodokļu uzlikšanas kārtība nekā Baltkrievijas nodokļu rezidentiem, Latvijas uzņēmumi varētu apstrīdēt šādu noteikumu atbilstību nodokļu konvencijai. Lietas iznākums tomēr ir lielā mērā atkarīgs no Baltkrievijas nodokļu administrācijas un tiesu gatavības atzīt starptautisko līgumu noteikumu prioritāti pār nacionālajiem tiesību aktiem.

Konvencija apturēta līdz 2026.gada beigām

Ar pilno rakstu varat iepazīties šeit.