Ir paplašināts to komersantu loks, kuri var prasīt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) akcīzes nodokļa (AN) atmaksu vai pārskaitīšanu citu nodokļu parādu segšanai. Iepriekš akcīzes nodokļa atmaksas tiesības bija tikai tādiem komersantiem, kas ir AN maksātāji un ir saņēmuši licenci. Izskatām jauno kārtību!

Kristīne Erele, SIA “Sorainen ZAB”, vecākā nodokļu menedžere

Saskaņā ar 2022.gada 13.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” likuma 26.pants ir izteikts jaunā redakcijā, un likums papildināts ar 26.1pantu, tādējādi nosakot jaunus nosacījumus patēriņam nodoto akcīzes preču pārvietošanai starp dalībvalstīm. Atbilstoši grozījumiem noteikts arī jauns subjektu loks (sertificēti nosūtītāji vai īslaicīgi sertificēti nosūtītāji), kas, izvedot no Latvijas jau patēriņam nodotās akcīzes preces, var pieprasīt VID samaksāto AN pārskaitīt nodokļu parādu segšanai vai saņemt tā atmaksu.

Agrāk Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.9 “Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā” noteica AN atmaksas kārtību tikai tādiem komersantiem, kas ir AN maksātāji un ir saņēmuši apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci), bet sertificēts nosūtītājs vai īslaicīgi sertificēts nosūtītājs var nebūt AN maksātājs. Tāpat tiesības uz samaksātā AN atmaksu vai novirzīšanu citu nodokļu parādu segšanai ir komersantam, kas Latvijā patēriņam nodotās akcīzes preces pārdod fiziskai personai uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, proti, veic preču tālpārdošanu.

Tādējādi, lai noteiktu kārtību par samaksātā AN atmaksu vai pārskaitīšanu citu nodokļu parādu segšanai, tika pieņemti MK noteikumi Nr.679 “Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā”, kas ir spēkā no 2023.gada 30.novembra un aizstāj spēku zaudējušos MK noteikumus Nr.9.

Akcīzes preču nosūtīšana uz ES dalībvalsti

MK noteikumi Nr.679 paredz tiesības atgūt samaksāto AN un pieprasīt to pārskaitīt nodokļu parādu segšanai, novirzīt to turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai saņemt atmaksu:

  • sertificētiem nosūtītājiem vai īslaicīgi sertificētiem nosūtītājiem – iesniegumu VID iesniedz pēc akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu) pārvietošanas uz citu ES dalībvalsti, kad elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments (e-SAD) ir noslēgts citā dalībvalstī;
  • komersantiem, kuri neatbilst sertificētā nosūtītāja vai īslaicīgi sertificētā nosūtītāja nosacījumiem, iesniegums VID jāiesniedz pirms akcīzes preču pārvietošanas uz citu ES dalībvalsti (attiecas uz elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem un to sagatavošanas sastāvdaļām, kā arī tabakas aizstājējproduktiem vai tabakas lapām);
  • komersantiem, kas Latvijā patēriņam nodotās akcīzes preces (kafiju, alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus) nosūta tālpārdošanā fiziskai personai uz citu ES dalībvalsti, pēc preču izvešanas jāiesniedz VID brīvā formā aizpildīts iesniegums, kā arī apliecinājumi, ka preces saņemtas un nodoklis samaksāts saņēmēja dalībvalstī. Savukārt alkoholisko dzērienu tālpārdošanas gadījumā – jāiesniedz arī apliecinājums, ka komersants saņēmēja dalībvalstī ir reģistrēts kā AN maksātājs, vai jānorāda informācija par tā pārstāvi saņēmēja dalībvalstī.

Akcīzes preču izvešana uz trešajām valstīm

Lai varētu saņemt nodokļa atmaksu par ar AN markām marķēto preču izvešanu uz valsti, kas nav ES dalībvalsts, komersantam jāizpilda noteikta prasība – jāatdod VID AN markas par akcīzes precēm, kas laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam.

Akcīzes precēm nodokļa markas drīkst noņemt akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā, ja tās paredzēts izvest uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis. AN markas var noņemt arī attiecīgais noliktavas turētājs, ja nodokļa maksātājs ar to noslēdzis līgumu par marku noņemšanu. Tad, kad AN markas ir noņemtas, pirms akcīzes preču izvešanas komersants iesniedz VID iesniegumu par atdotajām markām.

Akcīzes preču iznīcināšana

Līdzšinējā kārtība, ka tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamos šķidrumus un to sagatavošanas sastāvdaļas, kā arī tabakas aizstājējproduktus būs iespējams iznīcināt kopā ar AN markām, paliks nemainīga. Akcīzes preču iznīcināšanas akts apliecina, ka par iznīcinātajām akcīzes precēm samaksāto AN ir tiesības atmaksāt, pārskaitīt nodokļu parādu segšanai vai novirzīt turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Akcīzes nodokļa atmaksa

VID lēmumu par samaksātā AN par izvestām akcīzes precēm pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, novirzīšanu turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai tā atmaksas veikšanu pieņem viena mēneša laikā. Savukārt, ja tiek konstatēts, ka nepieciešamā informācija ir iesniegta tikai daļēji vai nav iesniegti vajadzīgie papildu dokumenti un apliecinājumi, VID var pieprasīt tos iesniegt, lai varētu pieņemt lēmumu.