Uzņēmums, reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā, sniedz autostāvvietu pakalpojumus par kuriem klienti apmaksu veic “Carsleep” sistēmā, ko uztur Igaunijā reģistrēts PVN maksātājs. Igaunijas uzņēmums izraksta rēķinu Latvijas uzņēmumam par sistēmas izmantošanu, norādot atlīdzību komisijas veidā, piemērojot PVN apgrieztā kārtībā.

Kā Latvijas uzņēmumam jāizraksta rēķins, lai saņemtu klientu iemaksātos naudas līdzekļus sistēmā par autostāvvietu izmantošanu?

Šajā situācijā vispirms jāsaprot, kas ir iesaistītās puses sniegtajos un saņemtajos pakalpojumos. Pēc tam – kāda ir katra darījuma apliekamā vērtība un kāds PVN režīms jāpiemēro maksājumam.

Norēķinu sistēma

Konkrētajā situācijā pakalpojuma sniedzējs ir Igaunijas uzņēmums un pakalpojuma saņēmējs – Latvijas PVN maksātājs, autostāvvietu uzturētājs. Darījuma ar PVN apliekamā vērtība ir summa, kuru pakalpojuma sniedzējs saņem kā atlīdzību par norēķinu sistēmas pakalpojumiem – komisijas procenti.

Vai norēķinu sistēmas pakalpojumi ir ar PVN apliekams darījums?

Principā, Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 21.punkta c) apakšpunkts nosaka, ka finanšu pakalpojumi, kas attiecas uz skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, ir atbrīvoti no PVN, un saskaņā ar PVN likuma 89.panta 5.daļu, par šiem darījumiem PVN apgrieztā kārtībā nav jāaprēķina. Tomēr, lai sniegtu pilnīgu apstiprinājumu, ka konkrētajā gadījumā atbrīvojums piemērojams, būtu vairāk jāpapēta pakalpojumu sniedzēja statuss, tā veiktā darbība, tā reģistrācija finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraugošajās iestādēs.

Šajā situācijā tiek pieņemts, ka Igaunijas uzņēmums pamatoti piemērojis PVN maksāšanu apgrieztā kārtībā, tādējādi norēķinu sistēmas pakalpojums ir ar PVN apliekams darījums, kas Latvijas uzņēmumam jāuzrāda PVN deklarācijā, norādot saņemtā pakalpojuma vērtību PVN deklarācijas 50.rindā “Kopējā darījuma vērtība (euro), no ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)” un aprēķinātais PVN 21% apmērā deklarācijas 55.rindā “Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”, kā arī priekšnodoklis 64.rindā “Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm” uz ko ir tiesības uzņēmumam, un darījuma detaļas atšifrē PVN deklarācijas pielikumā PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 2.daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm”.

Maksa par autostāvvietu izmantošanu

Sniedzot autostāvvietu pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējs ir Latvijas uzņēmums un pakalpojumu saņēmējs – personas, kas faktiski izmanto šos pakalpojumus.

Autostāvvietu ar PVN apliekamā pakalpojuma vērtība ir atlīdzība, ko par autostāvvietas izmantošanu samaksājis autostāvvietas izmantotājs. Tādējādi, Igaunijas uzņēmuma iekasētā autostāvvietu maksa ir stāvvietas pakalpojuma atlīdzība, kam pieskaitīts PVN 21% apmērā. Svarīgi – Igaunijas uzņēmuma ieturētā komisijas maksa nesamazina autostāvvietas pakalpojuma vērtību un PVN no šīs summas ir jāiemaksā valsts budžetā.

Tā kā darījums ir saistīts ar Latvijā esoša nekustamā īpašuma izmantošanu, tam piemērojams PVN 21% likme neatkarīgi no tā, kas ir stāvvietas pakalpojuma izmantotājs (PVN likuma 25.pants).

Iesaistītajām pusēm jāizvērtē attaisnojuma dokumentu noformējums – iekasējot maksu par autostāvvietas pakalpojumiem, to faktiskajiem izmantotājiem ir jāsaņem Latvijas uzņēmuma rēķins par sniegto autostāvvietas pakalpojumu (PVN likuma 125.-132.pants), neraugoties uz to, ka norēķinos tiek iesaistīts Igaunijas uzņēmums. Rēķinā jānorāda, ka darījumam tiek piemērots PVN, kas tālāk tiek iemaksāts attiecīgā taksācijas perioda valsts budžetā.

Savukārt dokuments, ko Latvijas uzņēmums izraksta Igaunijas uzņēmumam, nav PVN rēķins – faktiski, tas būs maksājuma pieprasījums, kurā jābūt norādītai summai, ko Igaunijas uzņēmumam jāsamaksā Latvijas uzņēmumam kā ieņēmumu daļu. Līdz ar to, šajā dokumentā nav nepieciešams atsevišķi norādīt PVN, bet obligāti jānorāda Latvijas uzņēmumam pārskaitāmā kopējā līdzekļu vērtība.