Šā gada 22. jūlijā Administratīvā apgabaltiesa spriedumā lēmusi, vai Valsts ieņēmumu dienests bija tiesīgs apķīlāt nodokļu parādnieka darījumu partnera parādus.

Apgabaltiesa atzinusi, ka likumā ,,Par nodokļiem un nodevām” ir noteiktas VID tiesības piemērot izpildes nodrošinājuma līdzekļus, lai panāktu administratīvā akta piespiedu izpildi, veicot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, tai skaitā apķīlājot pie citas personas esošo parādniekam piederošo mantu.

Par aktuālo informē mūsu jurists Oļegs Spundiņš.