CBAM regula stājusies spēkā. Tiem, kas importē ārpus ES ražotas preces, ja tur neievēro ES līdzvērtīgus CO2 emisijas ierobežojumus, jauni pārskati būs jāiesniedz jau no 2024.gada 1.janvāra, bet no 2026.gada būs jāmaksā arī papildus CBAM nodoklis. 

Uz ko attiecas regula?

Jaunā Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) regula attiecas uz fiziskām vai juridiskām personām, kas importē regulas pielikumā uzskaitītās preces; to kategorijas ir cements, elektroenerģija, mēslošanas līdzekļi, dzelzs un metāls, alumīnijs, ķīmiskās vielas (ūdeņradis un oglekļa dioksīds). Šajā gadījumā importēšana nozīmē arī preču ievešanu uz laiku pārstrādei, pēc kuras pārstrādātās preces laiž brīvā apgrozībā.

1.10.23. – 31.12.25.

Turpmāk importētājiem jāiesniedz atskaites par uzskaitīto preču importu ES. Šajā periodā personai šie pārskati jāiesniedz katra ceturkšņa beigās, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tā.

Pārskatu par 23.g. IV ceturksni jāsniedz jau līdz 31.1.24.!

Pārskati tiek iesniegti, izmantojot īpašu CBAM portālu. Man tur, starp citu, neizdevās reģistrēties. Turpmāk importētājiem būs daudz vairāk jāzina par importēto preču izcelsmi un ražotāju, jo pārskatos jāiekļauj:

  • ievesto preču daudzums;
  • tiešās un netiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas saistītas ar attiecīgo preču ražošanu;
  • samaksātie piesārņojuma nodokļi, saņemtās kompensācijas un subsīdijas preču izcelsmes valstī.

Kāda kārtība būs spēkā no 2026.gada, uzzināsit, izlasot Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstu!