Sagatavoti grozījumi DRN likumā. Kas tur interesants? Kas šai ziņā notiek Eiropā? Vai DRN likuma uzņemtais kurss ir Eiropas un globāliem procesiem atbilstošs?

Kā sākt glābt pasauli?

Te ir links uz Seth Godin svaigu grāmatu The Carbon Almanac, kur iespējams iegūt pamatus par klimata pārmaiņām un kā tās katrs no mums var censties samazināt. Grāmatai nāk klāt arī skolotāju apmācības materiāls, gan bezmaksas e-grāmata bērniem, kā arī pat izprintējama galda spēle, kur visi lauciņi iedalīti 4 kategorijās – pārtika, transports, enerģētika un ražošana. Pie projekta strādājuši simtiem cilvēku no visas pasaules, tādēļ tā kvalitāte ir tiešām iespaidīga. Te ir arī interesanta ANO mājas lapas sadaļa par ESG, jeb – kā dzīvot dabai draudzīgāk, kur uzskaitītas lietas, ko katrs šai ziņā var darīt pat savas mājas dīvānā, mājās, ārpus mājas vai darbā, piemēram:

Runā skaļāk! Lūdziet savam uzņēmumam un valdībai iesaistīties iniciatīvās, kas mazāk kaitēs cilvēkiem vai planētai.

Plastmasas nodoklis – retums!

Pirms vērtējam samērā plašo likumprojektu, solīti jāpakāpjas atpakaļ un jāpaskatās mazliet plašāk. Kad vēl nesen Sorainen cilvēki Eiropas mēroga pasākumā stāstīja par Latvijas DRN sistēmu, es pabrīnījos, ka šāds nodoklis nemaz nav Eiropai ierasta lieta. Zemāk kartē redzams, ka Latvija ir viena no retajām valstīm ES, kas piemēro nodokli plastmasai, bet tas nu Eiropā samērā strauji mainās.

Plastmasas nodokļa perspektīva

2020. gada jūlijā ES dalībvalstis vienojās ieviest nodevu par nepārstrādāta plastmasas iepakojuma atkritumiem kā jaunu avotu ES budžeta finansēšanai no 2021. gada 1. janvāra. Šo iekasēto plastmasas nodevu dalībvalstis maksā tālāk uz ES un daļēji kompensē ar Covid-19 saistītos izdevumus. Nodeva ir 0,80 eiro par kilogramu nepārstrādāta plastmasas iepakojuma atkritumu.

Spānija nesen ir publicējusi jaunu likumu, kas ieviesīs plastmasas iepakojuma nodokli no 2023. gada, un Lielbritānijā plastmasas iepakojuma nodoklis jau ir spēkā kopš 2022. gada 1. aprīļa. Citas dalībvalstis ir paziņojušas, ka šis jautājums ir procesā vai arī tās vispār neieviesīs jaunu nodokli. Līdz 2024.g. plānots panākt starptautisku līgumu šai ziņā. Te ir detalizētāka mūsu starptautiskā nodokļu tīkla WTS informācija par ES valstu progresu par šo nodokli.

DRN ideja

Ideja samērā loģiska – DRN maksā tie, kas iegūst, ražo vai ieved valstī videi kaitīgas preces vai iepakojumu. Alternatīva – nemaksāt nodokli, bet noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju, kas nodrošina pārstrādi vai izvešanu uz citām valstīm, kā arī sniegt Vides dienestam nodrošinājumu potenciālam DRN maksājumam.

DRN grozījumi – projekts

Plānots ieviest jaunus DRN objektus:

  • tekstil-izstrādājumiem – apģērbiem un apaviem (kopā ar dalītās savākšanas sistēmu),
  • plastmasas izstrādājumiem, kuros ir tabaka ar filtriem,
  • salvetēm,
  • baloniem,
  • zvejas rīkiem ar plastmasu,
  • riepām uz transportlīdzekļiem.

Plānots palielināt DRN likmes:

  • transportlīdzekļiem,
  • par atkritumu apglabāšanu,
  • zemes dzīļu resursu ieguvi.

DRN atbrīvojumu nepiemēros vienreiz lietojamām plastmasu saturošām glāzēm. Ja plastmasas vai kompozīta iepakojums nav pārstrādājams, netiks piemērots DRN atbrīvojums. Arī saules paneļi varētu nokļūt šī nodokļa jauno objektu sarakstā.

Izmaiņas DRN administrēšanā

DRN plānots vairāk pārdalīt no valsts uz pašvaldībām, kas nozīmē, ka tās būs vairāk iesaistītas apsaimniekošanas uzraudzībā. Šī nodokļa problēma tradicionāli bijusi kontroles trūkums, jo tas bija VARAM pārziņā, kas nav spēcīgs nodokļu iekasēšanā. Tagad nodokļa iekasēšana varētu pāriet VID pārziņā. Cerams, tas arī vienādos tirgū spēles noteikumus, jo jau tradicionāli, piemēram, internetveikali nereti šim nodoklim, vienkārši izsakoties, uzlika mīksto un tiem par to nekas nebija.