Kā FM solīja, tā nākusi klajā ar mūsu nodokļu sistēmas vērtējumu un priekšlikumiem tālākai (3 gadu) rīcībai. Te būs mans pirmais priekštats par to. Mēģināsim arī mazliet palasīt starp rindiņām.

Daudz analizējamu materiālu

Attiecīgajā FM mājas lapas sadaļā publicēta analītika un priekšlikumi sekojošās sadaļās: UIN, darbaspēka nodokļi, NĪN, DRN un klimata nodokļi, mazais bizness, PVN.

Kādēļ nepieciešami 8 nodokļi?

FM sagatavotajā grafikā redzams, ka 6 nodokļi kopā veido ~98% no visiem nodokļu ieņēmumiem. Tad kādēļ mums jānoslogo valsti, biznesu un cilvēkus ar pārējiem 8 nodokļiem? Diezgan droši, ka minēto 6 pamata nodokļu palielinājums vai vienkārši pārējo 8 nodokļu neesamība kompensētu trūkstošos 1,6%.

Nodokļus palielina tie, kas nespēj palielināt ekonomiku

FM norāda uz Latvijas 30,8% nodokļu ieņēmumu īpatsvaru no IKP. Vidēji šis rādītājs ES 2022.g. bijis ~41%. Tomēr FM dokumentā nav pievērsusi uzmanību, ka ir skaidri izteikts dalījums vecajās un jaunajās ES valstīs. Jaunajām valstīm īpatsvars ir ~35% un uz leju. Savukārt, par Īrijas 21% no IKP jau rakstīju – ekonomika (IKP) tur ir vairāk kā 10x lielāka – ap EUR 560bn, kur Latvijas IKP vēl tik cenšas sasniegt EUR 40bn robežu.

Kā panākt ekonomikas izaugsmi?

FM pamatnostādņu projektā piedāvā, ka:

  1. nepieciešams atbalsts eksportētājiem, samazinot darbaspēka izmaksas;
  2. jāsamazina nodokļu slogu tiem, kas ir uz nabadzības sliekšņa;
  3. jāmaina uzsvaru no darbaspēka uz patēriņa, ienākumu, īpašuma un vides nodokļiem (tad kļūst skaidrs, kur kompensēs pirmos 2 iepriekš minētos punktus).

UIN

Uzņēmumiem kopumā uzkrātā nesadalītā peļņa 2022.g. esot pārsniegusi 6 miljardus, bet no ārējiem resursiem tie aizņemas arvien mazāk. Tomēr FM priekšlikums ir UIN sistēmā neveikt būtiskas izmaiņas.

Darbaspēka nodokļi

  • Apmēram 1/2 no IIN ieņēmumiem veidojot atvieglojumi. FM sasaista to pārskatīšanu ar IIN atvieglojumu aizstāšanu ar efektīvākiem atbalsta pasākumiem.
  • FM redz minimālās algas pieaugumu līdz 45% no vidējās, bet fiksētā (bravo!) neapliekamā minimuma palielināšanu līdz 80% no minimālās algas.
  • Tomēr (atsaucoties uz OECD priekšlikumiem) esot jāpalielina IIN progresivitāti.
  • FM arī piedāvā samazināt darba devēja izmaksas transporta un izmitināšanas pakalpojumiem un atbalsta sniegšanu darbiniekiem, kas pārvietojas uz citu reģionu.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !