Šī gada novembrī Brazīlijā notiks G20 sanāksme, kurā tiks apsriests globālais 2% turības nodoklis miljardieriem. Taču interesantāks ir attiecīgais pētījums Francijas ekonomista Zucman vadībā.

Kā strādātu šis 2% turības nodoklis?

2% turības nodoklim EU Tax Observatory vairāk kā 100 ekspertu pētījumā atspoguļotās idejas pamatā ir globālā UIN princips – ja minimālo nodokli nesamaksā meitas uzņēmumu līmenī, to par globālo konsolidēto peļņu jāsamaksā mātes uzņēmuma valstī. Līdzīgi būtu arī ar turīgajiem (patreiz – ap 3000 miljardieriem) – ja viņš kļūst par Monako nodokļu rezidentu, kur nevēlas piemērot IIN, tad nodokli iekasētu citā valstī, kur atrodas viņa aktīvi un kur vēlas piemērot šādu IIN. Arī par tiem aktīviem, kur tos neapliek ar IIN.

Zvaigžņotie ekonomisti

Nobela prēmijas ekonomikā laureāts

ES apmaksātajam pētījumam, uz kura bāzes izvirzīta šī ideja, ievadu sarakstījis Joseph Stiglitz. Viņš un pētījums izceļ CRS sistēmu, kas pēdējo 10 gadu laikā samazinājusi ofšoru izmantošanu ~3x, bet nekustamais īpašums bieži ļauj turīgajiem izvairīties no nodokļiem. Tai pat laikā viņš arī iemeta akmeni OECD globālā UIN un BEPS programmu lauciņos, apgalvojot, ka dažādu politisko kompromisu rezultātā sistēma kļuvusi bezzobaina un caurumaina. Vairumā valstu turīgākie maksā mazāku % nodokļos, kā mazāk turīgie.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !