Jāņa Taukača bloga vietne – https://taukacs.blog/

 

Uzņēmumiem nepieciešams labs matemātiķis, lai sarēķinātu – cik tad uzņēmums var atļauties šogad noziedot, lai nepalielinātos tā UIN slogs. Taču arī labi aprēķini nepalīdzēs tikt vaļā no UIN par ziedojumu, ja vēlaties piemērot UIN atlaidi pēc t.s. 3.metodes – tiesības samazināt dividenžu UIN par 85% no ziedojuma, bet ne vairāk kā 30% no šī UIN. Vismaz tā domā VID un FM.

Vēl pārējās 2 UIN atlaides metodes ziedojumiem ir (drīkst izvēlēties tik vienu):

  • neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% no iepriekšējā gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti VSAOI.

Kaut arī par ziedošanas nodokļu problēmām jau esmu rakstījis, nākas atkal pie tā atgriezties.

Paņemsim 3.metodes piemēru

  • Dividendes – 100 000
  • Ziedojums – 50 000
  • UIN no dividendēm – 25 000
  • UIN drīkst samazināt par 85% no ziedojuma – 42,500, bet ne vairāk kā 30% no dividenžu UIN – 7,500
  • UIN valstij: 25,000 – 7,500 = 17,500

Kur ir 3.metodes problēma?

Daži uzņēmumi man sāka celt trauksmi, ka pie šī aprēķina vēl jāpiemaksā UIN par tiem 15% no ziedojuma, par ko nedrīkst samazināt UIN, jo tie nav ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi. Pārbaudīju – tā to savā attiecīgajā metodikā (šobrīd, gan, tā izņemta no VID mājas lapas) skaidro arī VID. Neticēju savām acīm, jo no likumprojekta iesniedzēju pavadvēstulēm redzams (anotācijā par to nav ne vārda) izriet, ka šāda interpretācija neatbilst attiecīgo normu ieviešanas mērķim. Tādēļ drošības pēc pārjautāju FM, kas neoficiāli apstiprināja, ka jā – FM esot vienojušies ar VID par šādu UIN piemērošanas kārtību.

Tādēļ iepriekš minētajā piemērā vēl 15% no ziedojuma (7 500) ir apliekami ar UIN (un šis nodoklis (1875) ir maksājams budžetā) jau uzreiz par to mēnesi, kad veikts ziedojums!

Kur šim absurdam aug kājas?

VID skaidrojuma pamatā varētu būt ļoti burtiska likuma normu interpretācija. UIN likums nosaka, ka par izdevumiem, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, uzskata “ziedojumus, izņemot šā likuma 12.pantā pirmajā daļā minētos gadījumus”. VID par šādu “gadījumu”, šķiet, uzskata nevis visu ziedojumu, bet tikai minētos 85% no ziedotās summas, pārējos 15% uzskatot par izdevumiem, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību.

Kas lācītim patiešām vēderā?

“UIN likumā izstrādes stadijā ir izveidojusies kļūda nosakot, ka uzņēmumam, izvēloties trešo no trīs ziedojumu atvieglojumiem, ziedojumi ir jāuzskata par nesaimnieciskiem izdevumiem. Iespējams, ka kļūda ir izveidojusies, jo trešā atvieglojuma metode tika ietverta likumā jau Likuma izstrādes beigu stadijā”.

UIN LIKUMA 24.03.2022. GROZĪJUMU PRIEKŠLIKUMU IESNIEDZĒJI

Priekšlikumu iesniedzēju mērķis bija novērst šo “kļūdu”, UIN likuma ietverot atsauci arī uz 3.ziedojumu atvieglojumu metodi, kuras iztrūka likuma iepriekšējā redakcijā. Noprotams, ka priekšlikumu iesniedzēju mērķis bija radīt tiesisko drošību, ka šādi ziedojumi tiks pilnībā atzīti par ar saimniecisko darbību saistītām izmaksām. VID un FM, turpretim, izmanto UIN likuma jaunās redakcijas formulējuma nepilnības, to interpretējot uzņēmējiem par sliktu un pilnībā ignorējot grozījumu mērķi.

Jāni, tieši tā, diemžēl VID patvaļīgi interpretē to kas likumā vispār nav rakstīts 12. pants vispār nerunā par saimnieciskajiem vai nesaimnieciskajiem, bet tikai par “Nodokļa atvieglojumu”, savukārt 8. pantā konkrēti tiek pateikts, ka pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību tiek pieskaitīti “ziedojumi, izņemot šā likuma 12. panta pirmajā daļā minētos gadījumus”, nevis “15% no šā likuma 12. panta pirmās daļas trešajā punktā minētajiem gadījumiem”..

KĀDS SAŠUTIS UZŅĒMUMS SORAINEN NODOKĻU ČATĀ (VARAT UZRAKSTĪT MAN, KĀ TAJĀ IEKĻŪT)

Vienlaikus atbalsta apmērs (2022.g.) tika palielināts, pieļaujot, ka ar UIN netiek aplikta ziedotā summa, t.i., par ziedojumu tiesības piemērot gan nodokļa atlaidi (samazināt aprēķināto UIN), gan atvieglojumu (ar UIN neaplikt ziedoto summu). .. Kā būtiskāko stimulu komersantiem būtu jāmin tieši grozījumi 8. panta otrās daļas 4. punktā, jo tādējādi arī par 12. panta pirmās daļas 3. punktā minēto ziedojuma summu vairs netiks aprēķināts UIN.

FM ZIŅOJUMS “PAR UIN LIKUMA NORMU IETEKMI UZ SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJU SAŅEMTAJIEM ZIEDOJUMIEM”

Ko vajadzētu darīt?

Kādēļ pie mums nevar kādreiz kaut ko izdarīt normāli? Kāds var atbildi meklēt šajā dziesmā. Ar jauno UIN sistēmu uzņēmumu ziedojumu apjoms kritās par ~1/3. Ar Krievijas karu Ukrainā ziedojumu apjomi palielinājās, jo tie nāca no sirds, neatkarīgi no UIN sekām. Tomēr kopumā tas nerisina problēmu. FM jāsēžas pie sarunu galda – jāatvieglo un jāvienkāršo sistēmu. Jāsaprot, ka SLO/NVO dara to, ko valsts nav spējusi izdarīt. To ir jāatbalsta, nevis jāierobežo un pastiprināti jākontrolē, kā to šobrīd turpina darīt VID.

Ko darīt uzņēmumiem, līdz VID un FM nāks pie prāta?

Samaksāt šo prasīto UIN no 15% no ziedojuma un.. prasīt atpakaļ no VID kā nekorekti samaksāto, jo likums paredz, ka to nav jāmaksā. VID, protams, atteiks. Tad jums būs VID lēmums, kuru iespējams apstrīdēt tiesā. Ja kāds vēlas upurēties un sabiedrībai šo jautājumu atrisināt, jo diez vai vairumā gadījumu atmaksāsies par šo tiesāties. Tomēr vērts šo ceļu mēģināt, jo iepriekš minētā ir tikai VID un FM interpretācija, turklāt – apšaubāma. Iespējami arī ilgāki un dārgāki ceļi.