Publiskoti likumu grozījumu projekti, kas paredz ka tiks ieviests jauns maksājums – tā sauktā Netflix nodeva . Galvenā ideja – vai nu uzņem Latvijas ražojuma saturu vai maksā nodevu, par ko uzņems. Tādējādi ieviesīs attiecīgo ES direktīvu.

Ko paredz direktīva?

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva jau kopš tās 2018.g. grozījumiem piešķir ES valstīm tiesības prasīt elektroniskajiem medijiem (abonētas filmu straumēšanas pēc pieprasījuma pakalpojumu sniedzējiem) finansiāli piedalīties Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Šīs tiesības būs tagad ieviestas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā. Savukārt, Nacionālais kino centrs būs maciņa turētājs.

Cik liela būs Netflix nodeva?

Straumēšanas servisiem jāveic ieguldījumu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā 3,5% apmērā no ieņēmumiem, kas gūti Latvijā iepriekšējā pārskata gadā. Pārejas periodā līdz 31.12.26. katram nodevas subjektam jāveic ieguldījumu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā ne mazāk par EUR 300 000 apmērā.

Kas ir Eiropas (=Latvijas) audiovizuālo darbu veidošana?

Abonētiem straumēšanas servisiem ik gadu finansiāli jāpiedalās Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā vismaz vienā no turpmāk norādītajiem veidiem:

  1. jāveido Latvijā filmas;
  2. jānopērk licenci Latvijā tapušas filmas rādīšanai;
  3. ar iemaksām Nacionālā kino centra budžetā Latvijas filmu veidošanai.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!