Droši vien daudz jau noguruši no Latvijas nodokļu sistēmas salīdzinājuma ar kaimiņiem. Ne viens, ne otrs nav panācis tīģera cienīgu lēcienu ekonomikā. Īrija gan ir. Kāda tad ir viņu nodokļu sistēma?

Kādēļ Īrija?

OECD statistikas pārskatos Īrija bieži izceļas ar pilnīgi savādāku pieeju kā citiem. Ja pārējām valstīm nodokļu ieņēmumi svārstās starp 30% un 40% no IKP, tad Īrijā tie ir vien 22% no IKP. Savukārt, ekonomika (IKP) tur ir vairāk kā 10x lielāka – ap EUR 560bn, kur Latvijas IKP vēl tik cenšas sasniegt EUR 40bn robežu.

Kāda ir Īrijas UIN sistēma?

 • 12,5% tirdzniecības uzņēmumiem (tādēļ Īrijā strādā daudzi no online tirgotājiem, jo viņi nereti var nodrošināt efektīvo UIN likmi pat zem 2,5%);
 • 25% pārējiem;
 • 12,5%:
  • ārzemju (ES un nodokļu konvenciju valstis) avota dividendēm, kā arī
  • peļņai no biržā (ES un nodokļu konvenciju valstī) kotētiem ārvalstu uzņēmumiem (vai to meitām ar vismaz 75% dalību),
  • privāto uzņēmumu tirdzniecības peļņai arī no uzņēmumiem, kuru valstis noslēgušas ar OECD līgumu par sadarbību nodokļu jomā.
 • 15% piemaksa par 50% no cieši turēta uzņēmuma nesadalītiem ieņēmumiem no profesionālajiem pakalpojumiem, pēc nodokļu nomaksas;
  • Īrijā šāda definīcija dota uzņēmumiem, kurus kontrolē līdz 5 akcionāriem, jo pastāv pieņēmums, ka šādos uzņēmumos akcionāri var atturēties no peļņas izmaksas un izmaksāt peļņu slēptā veidā;
 • 20% piemaksa par cieši turēta uzņēmuma nesadalītajiem pasīvajiem ienākumiem, pēc nodokļu nomaksas;
 • 20% dzīvības apdrošināšanas fondiem par ienākumu un kapitāla pieaugumu, ko var attiecināt uz polišu turētājiem.
 • 33% kapitāla pieaugumam:
  • t.sk. Īrijā esošu aktīvu atsavināšanai, kaut arī pārdotas kapitāla daļas nerezidenta valstī,
  • 0%, ja atsavina kapitāla daļas uzņēmumā, kas nodarbojas ar tirdzniecību un kura daļas (vismaz 5%) piederēja vismaz 12 mēnešus iepriekšējos 2 gados;
   • 0% izņēmums neattiecas uz kapitāla pieaugumu no nekustamā īpašuma Īrijā de facto atsavināšanu;
 • 40% kapitāla pieaugumam no daļu atsavināšanas ofšoru fondā,
 • Ieturējuma UIN maksājumiem nerezidentiem:
  • dividendēm – 25%, bet konvencija var samazināt šo likmi; bet 0%, ja izmaksā uz ES vai konvencijas valsti un uzņēmumu nekontrolē Īrijas rezidents;
  • procentiem un autoratlīdzībām, nomai u.c. – 20%, bet konvencija var samazināt šo likmi; bet 0%, ja izmaksā uz ES vai konvencijas valsti;
  • nekustamā īpašuma uzņēmuma daļu atsavināšanas kapitāla pieaugumam – 15%.
 • Atsevišķiem uzņēmumiem ir pienākums ieturēt nodokli no maksājumiem, kas veikti apakšuzņēmējiem šādās rūpniecības jomās: būvniecībā, mežsaimniecībā un gaļas pārstrādē. Ir divas likmes: 20% un 35%. Atkarībā no apakšuzņēmēja nodokļu nomaksas vēstures nodokļu iestādes nosaka, kuru no divām likmēm ir jāpiemēro, vai arī nav jāpiemēro ieturējumu un maksājumu jāveic bruto.
 • Pie UIN atvieglojumiem ir apjomīgi noteikumi par paātrinātu nolietojumu, R&D, zināšanu attīstību, īpaši noteikumi nekustamā īpašuma fondiem, filmu uzņemšanai, startapiem un digitālajām spēlēm, kā arī tonnāžas nodoklis.
 • Īrijā nav plānās kapitalizācijas (pašu kapitāla un aizņēmuma proporcijas) ierobežojuma.

Vēlāk paskatīsimies uz Īrijas citiem nodokļu sistēmas aspektiem.