Jāņa Taukača bloga vietne – https://taukacs.blog/

 

Jau iepriekš rakstīju par nodokļu negācijām NVO sektorā, tomēr PVN atskaitīšanas jautājumi ar zināmu regularitāti turpina ienākt no dažādiem NVO pārstāvjiem. Dažas no šādām diskusijām ar sarežģītāku nianšu piešprici pat VID turpina risināt tiesas zālēs. Tādēļ brīžiem rodas pat iespaids, ka NVO sektors ir iebaidīts attiecībā uz tā tiesībām atskaitīt PVN.

Pamatprincips PVN atskaitīšanai

Taču pamatprincips tur ir samērā vienkāršs. Attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām galvenais, lai iegādātie pakalpojumi un preces ir iegādāti saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai, neatkarīgi no iegādes finansēšanas avota.

ES tiesas 2015.g. precedenta atziņas

  • Tas, ka sabiedrības saimniecisku darbību varētu veikt tikai kā ieņēmumus radošu papildu nodarbi, neliek apšaubīt ilglaicīgu ieņēmumu esamību.
  • Lai uzskatītu, ka veikta īpašuma izmantošana, lai gūtu no tā ienākumus, nav nozīmes tam, vai šī izmantošana tiek veikta peļņas nolūkā vai ne.
  • Tas, ka veiktās investīcijas lielā mērā finansētas no dalībvalsts un ES piešķirto atbalsta līdzekļiem, neietekmē to, vai pieteicēju veiktā vai iecerētā darbība ir vai nav saimnieciska. “Saimnieciskās darbības” jēdziens ir piemērojams neatkarīgi ne tikai no attiecīgo darījumu mērķiem un rezultātiem, bet arī no tā, kādu finansējuma veidu ir izvēlējies attiecīgais subjekts, ieskaitot arī valsts subsīdijas.

ES tiesas 2000.g. precedenta atziņas

  • Kādā citā lietā tika analizēta situācija un jautājums, vai pastāv tieša saikne starp biedrības (golfa kluba) sniegtajiem pakalpojumiem un biedru gada abonēšanas maksu. Biedrības sniegtos pakalpojumus veido sporta aprīkojuma un ar to saistīto priekšrocību pastāvīga nodošana tās biedriem, līdz ar to starp gada abonēšanas maksu, ko maksā biedrības biedri, un pakalpojumiem, ko biedrība sniedz, pastāv tieša saikne.
  • PVN ir jāpiemēro atbilstoši katram darījumam pašam par sevi, neatkarīgi no tā, kāds statuss vai licences ir piešķirtas pakalpojumu sniedzējam vai preču pārdevējam.
  • Sporta biedrība, nododot tās biedriem sporta aprīkojumu un ar to saistītās priekšrocības, ir uzskatāma kā PVN maksātāja. Līdz ar to personas statuss – biedrība, nevar būt par pamatu, lai vērtētu, vai attiecīgā persona ir vai nav PVN maksātājs, t.i. persona, kas veic saimniecisku darbību.

Atskaitīšanu neietekmē ES finansējums

VID mājas lapā ir publicētas nodokļu maksātājiem izsniegtas saistošās uzziņas, kurās vērtētas situācijas, kad biedrība ir veikusi tādu darbību, kam PVN nav piemērojams un darbības nodrošināšanai izmantojis ES fondu finansējumu. Piemēram, VID vērtējis PVN piemērošanu atvasinātai publiskai personai, kas veic zinātniskās pētniecības darbu. Tās pamatdarbība ir fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes veikšana un to rezultātu izplatīšana mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā. Taču biedrība veic arī saimniecisku darbību. Tā ir arī piesaistījusi ERAF finansējumu. VID sniedzis viedokli – ja biedrībai ir nodrošināta atsevišķa to preču un pakalpojumu uzskaite, kuri izmantoti tikai tādu darījumu nodrošināšanai, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, tad tai ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu.

VID pret sporta federāciju 0:1

Pagājušā gada vidū stājās spēkā tiesas spriedums, kurā federācija pēc 3 gadu strīda izcīnīja taisnību – tiesības uz daļu no priekšnodokļa par iegādātu sporta ekipējumu, lai ar to sniegtu reklāmas pakalpojumus (reklāma novietota uz ekipējuma). Vien biedrībai korekti jānodala – cik daudz ekipējums izmantojams sportam un cik – reklāmas pakalpojumu sniegšanai. VID apgalvoja, ka ekipējuma iegāde vispār nav saistīta ar federācijas saimniecisko darbību, tādēļ PVN ir atskaitāms vien par tiešo saistīto pakalpojumu iegādi – reklāmas logo izgatavošanu, tipogrāfijas pakalpojumiem par reklāmas izvietošanu, u.tml. Interesantāks jautājums bija par to, kā noteikt proporciju starp ekipējuma izmantošanu sportam un reklāmai? Taču tiesa šai jautājumā piekrita federācijas vērtējumam par 50/50 dalījumu, īpaši neizvēršot argumentāciju.

Reprezentatīvās a/m PVN – atskaitāms pat bez GPS!

Tādu pat proporciju tiesa piekrita piemērot arī automašīnu nomas PVN, pat ieskaitot nomas maksu pret reklāmas pakalpojuma maksu. Tiesa šai lietā mazliet iebrauca auzās (pavēra Pandoras lādi), jo 9 no 12 auto bija reprezentatīvie un tiem nebija GPS, bet “reklāmas pakalpojumi
faktiski tika sniegti katrā braucienā, neatkarīgi no automašīnas izmantošanas mērķa. Tātad, arī izmantojot automašīnu privātiem braucieniem, vienlaikus tika veikta saimnieciskā darbība, jo reklāmas pakalpojumi tika sniegti.” Noma + reklāma arī nav sponsorēšana ar uzlikumu, jo tiesa atsaucās uz ES tiesas spriedumu par tiesībām izvēlēties darījumu ar mazākajām nodokļu sekām! Taču interesanti, ka neskatoties uz to apgabaltiesas spriedumu VID šoreiz neapstrīdēja Senātam.

Taču sporta biedrībām kopumā PVN jomā gaidāmas labas ziņas – sekojam līdz budžeta pakotnes pieņemšanai kaut kur tuvāk februārim.

Cirks ar ziedojumiem Ukrainai

Pagalam traki līkloči bijuši ar ziedojumiem uz Ukrainu. Kā zināms, aktīvi darbojos Uzņēmēji Mieram fondā, kura savāktie ziedojumi Ukrainai nu jau pārsnieguši EUR 4 milj. Par savāktajiem ziedojumiem UM iegādājas preces, ko ministrijas un vēstniecības norādījušas kā nepieciešamas, tās nogādājot pa ministriju un vēstniecību norādītajiem kanāliem. Latvijā iegādātajām precēm lūdzām pārdevējiem piemērot 0% likmi, jo mums ir eksportu apliecinoši dokumenti. Tomēr kādam no pārdevējiem VID rakstveidā nokonsultēja, ka 0% likme nav piemērojama. Tā nu UM maksāja PVN un cerēja to atskaitīt (jo preces tak eksportētas). Tomēr pēc mēnešiem garas sarakstes ar FM un VID nu beidzot abas iestādes nonāca pie vienota secinājuma, ka tomēr sākotnējais VID viedoklis nebija korekts un pārdevējam uz vietējo piegādi bija jāpiemēro 0%. Tagad nu pārdevēji un UM tērēs savus brīvprātīgos resursus, lai koriģētu visām piegādēm vietējo PVN uz 0% PVN. Tad pārdevēji atmaksās UM nekorekti iekasēto PVN un atprasīs no valsts nekorekti iemaksāto. Joprojām notiek diskusijas, kādēļ VID uzskata, ka ar 1 attaisnojuma dokumentu nepietiek eksporta apliecināšanai uz Ukrainu, pretēji MK noteikumos rakstītajam. Tikmēr Ukrainā cīnītājiem par šo PVN daļu iegādājamas siltās drēbes lieti noderētu..