Aprīlī Senāts izskatīja kādu nodokļu krimināllietu. Pavērtēsim šo Senāta lēmumu tīri no nodokļu tiesību skatu punkta. Tā nav mūsu lieta, tādēļ vērtēju vien publiski pieejamo informāciju.

Prokurors protestē

Tiesa pirmajās divās instancēs attaisnoja 3 fiziskas personas un vienu uzņēmumu, bet prokurors iesniedza kasācijas protestu. Ko viņš apgalvo? Būtībā, prokurors vien atsaucās uz VID auditā konstatēto – darījumi (SIA B un SIA C pārdevuši preces SIA A) bijuši vien uz papīra, lai uzņēmums (SIA A) iegūtu priekšnodokli.

Darbības veidi

Viņš balstās uz VID auditā konstatēto, ka SIA A darījuma partnerim SIA B esot deklarēti citi komercdarbības veidi neatbilst darījumu būtībai. OMG! Nekur nav rakstīts, ka uzņēmums drīkst nodarboties tikai ar deklarētajiem darbības veidiem. Turklāt, kāds SIA A sakars ar SIA B deklarētiem darbības veidiem? SIA A tos nav pienākums pārbaudīt. Tā ir komerctiesību pamat-kursa viela, ka darbības veidu jēga ir vien tāda, ka akcionārs statūtos nosaka valdei, ar ko tas vēlas, lai valde (un uzņēmums) nodarbojas. Tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums nedrīkst nodarboties ar ko citu, tik tas būs valdes atbildības pret akcionāriem jautājums. Viss. VID ierēdņi šo vienkāršo patiesību tik bieži neizprot.

Adrese

VID auditā arī secināts, ka uzņēmums neatrodas tā norādītajā adresē. Nav saprotams, kāds šim apgalvojumam sakars ar darījumu neesamību. Ja es neatrodos deklarētajā dzīvesvietā, vai tam ir kāds sakars ar manis noslēgto darījumu spēkā esamību?

Preces

SIA B darījumu partneri nav piegādājuši preces SIA B. Ok, svarīgs arguments, bet jāskatās arī citus apstākļus, piemēram, vai SIA B nevarēja būt citas preces.

Darbaspēks

SIA B nav darbaspēka. Ok, bet kāds SIA A ar to sakars? Vai jūs, kad slēdzat darījumus, vienmēr zināt vai darījuma partnerim ir darbaspēks?

Deklarācijas

Prokurors arī pamatojas uz to, ka SIA B izņēmis darījumus no PVN deklarācijas. Taču tas arī ir ārpus SIA A kontroles – ko un kādēļ dara cita juridiska persona. Nez, kāds lietā analizējis, kas ar SIA A ‘uz papīra’ iegādātajām precēm noticis tālāk? Vai SIA A tās pārdevusi un iemaksājusi budžetā PVN?

Ko izlēma Senāts un kāda bija tā argumentācija, lasiet  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !