Ienācās jautājums par šo trīs terminu nodalīšanu. Pacelsim arī pāris vecākas tiesu lietas likuma līkloču problemātikas ilustrēšanai.

Īsumā

Reprezentācijas un ilgtspējas izdevumus nav jāapliek ar UIN tikai likumā uzskaitītos gadījumos. Tātad, aizliegts (apliekams at UIN) ir viss, kas nav atļauts (likumā šaurs uzskaitījums). Reprezentācijas izdevumiem tik 40% no PVN ir atskaitāmi. Ilgtspējas izdevumiem šāda PVN ierobežojuma nav, bet jāvērtē katrā gadījumā sasaisti ar apliekamu darījumu veikšanu (bieži tādas nebūs).

Ko atļauj UIN likums?

Noteikumi gan reprezentācijai, gan ilgtspējai
 • Pie izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti VSAOI.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī ekonomiskajai būtībai.
Kas ir ilgtspēja?
 • Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi ir:
  • izdevumi darbinieku motivēšanai un saliedēšanai, ja šie labumi nav bijuši iekļauti fiziskās personas ar IIN apliekamajā bāzē vai ja šim ienākuma veidam ir noteikts IIN atbrīvojums;
  • izdevumi saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem:
   • darbinieku izmitināšanas izdevumi, ja darbs notiek arī nakts maiņās,
   • izdevumi par sportam, ēdināšanai un darbinieku bērnu pieskatīšanai paredzētajām telpām;
  • darba koplīgumā paredzēto pasākumu izdevumi, kuri nav personificējami.
  • pārskata gadā izmaksās iekļauto sociālās infrastruktūras aktīvu vērtības samazinājums, kā arī šo aktīvu atlikusī vērtība, ja aktīvs tiek norakstīts.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu blogā!