Tā nosprieda Satversmes tiesa jautājumā par to vai ir ok, ka pēc likuma izdevumi laimestiem nav atskaitāmi. Tātad, ir ok aplikt ar IIN EUR 5000, ja laimesta ieguldīšanai iztērēju 10000.

Intelektuālā Meka

Satversmes tiesā vispār ir patīkami atrasties, jo lietas dalībnieki tur ir lieliski sagatavojušos augstākās raudzes juridiskās profesijas profesionāļu sabiedrībā. Savukārt ST spriedumi liek aizdomāties par attiecīgo jautājumu dziļāko būtību.

IIN konteksts

Satversmes tiesa šajā interesantajā spriedumā secina, ka IIN noteikšana no izložu un azartspēļu laimestiem ir vērsta uz izložu un azartspēļu atkarības mazināšanu. ST norāda, ka arī pētījumi apstiprina, ka izlozes un azartspēles rada sociālekonomiskas problēmas ne tikai atkarīgajai personai, bet arī tās ģimenei.

Azartspēles nav saimnieciskā darbība

IIN likums attiecībā uz saimnieciskās darbības ienākumu ir veidots, balstoties uz nodokļu maksātāja spēju samaksāt nodokli. Proti, IIN apmērs ir atkarīgs no reālā ienākuma, lai finansiālais slogs, ko rada nodokļa maksāšanas pienākums, būtu samērīgs. Tomēr izložu un azartspēļu ienākums nav ienākums no saimnieciskās darbības.

Samērīgums

Savukārt pārējās ienākumu kategorijās izdevumu atskaitīšana uzliktu pārāk lielu administratīvo slogu, lai to uzskatītu par samērīgāku pasākumu. Attiecībā uz nelegālā biznesa apkarošanu ST atsaucas uz Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam, kur jau paredzēti citi pasākumi.

TOMĒR!

ST nemainīja viedokli arī par situācijām, kur IIN jāmaksā pat tad, ja EUR 5k iemaksāju online bettinga kantora kontā un pēc kāda laika spēlēšanas vai pat nespēlēšanas izņemu no tā savus EUR 5k. Šai sakarā ST, gan, atstāja durvis puspavērtas industrijas spēlētāju interpretācijai. “Tātad to, kas ir uzskatāms par azartspēles vai izlozes laimestu, nosaka azartspēles vai izlozes organizētājs attiecīgās spēles noteikumos. Turklāt laimests tiek izmaksāts laimēšanas gadījumā. Tātad tas, vai līdzekļi, ko spēlētājs no interaktīvās azartspēles konta iemaksā savā bankas kontā, ir uzskatāmi par laimestu, ir atkarīgs no konkrētās spēles noteikumiem un tā, vai attiecīgie līdzekļi ir izmantoti spēlei.”

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !