Ar 2024.g. UIN avansu jāmaksā ne vien bankām, bet arī patērētāju kreditētājiem. Izskanējušas bažas par šīs nozares diskrimināciju, jo tās peļņas rādītāji nepārsniedz citās nozarēs redzētos. Pavērtēsim.

Kur ir problēma?

Minētās bažas izskanējušas gan medijos, gan no dažādiem klientiem. Līdz manīm nonākusi arī attiecīgās asociācijas sarakste ar FM. It kā jau nekas traks – tas ir tikai UIN avanss, nevis papildus nodoklis. Tomēr nauda maksā naudu, līdz ar to nozarei ir diezgan vienkārši aprēķināmi zaudējumi, ja uzņēmumam no biznesa neplānoti jāizņem, piemēram, 1/2 miljonu gadā.

Kas tieši ar 1.1.24. būs likumā?

Likums papildināts ar jaunu pantu kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tajā paredzēts, ka šiem uzņēmumiem 4 mēnešu laikā pēc 2023.gada pārskata iesniegšanas termiņa būs jāiesniedz VID 2024.gada UIN avansa aprēķinu. Līdz nākamā mēneša (pēc aprēķina iesniegšanas mēneša) 23. datumam būs jāsamaksā šo avansu. Peļņas aprēķinu nesamazina par līdz 2018.g. gūtās peļņas ārkārtas dividenžu izmaksām. Grozījumi ir beztermiņa.

UIN avanss patērētāju kreditētājiem

Palasīsim UIN likuma grozījumu par šo UIN avansu anotāciju – kādēļ pieņemti šie UIN likuma grozījumi. Tajos redzams, ka bankas saliktas vienā maisā ar patērētāju kreditētājiem, kaut arī to peļņas maržas ir būtiski atšķirīgas. Attiecībā uz nebanku kreditētāju peļņu anotācijā ir atsauce uz šo PTAC pārskatu par 2022.g. Interesanti, ka šī pārskata secinājumu daļa sākas ar tieši pretējiem apgalvojumiem.

Ar pilno rakstu varat iepazīties Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!