Vai primāriem jābūt cilvēka personīgajiem, uzņēmuma vai sabiedrības mērķiem? Vai darbinieku laime varētu būt labs uzņēmuma mērķis? Vai talantus ir jāattīsta vai viņiem pašiem jābūt motivācijai?

Avoti

Uzdūros interesantam filozofiskam materiālam par talantu attīstīšanu uzņēmumā, kuru uzrakstījuši .. nodokļu tiesību profesore Beļģijā Anne Van de Vijver un Sven Mathijssen, Nīderlandes žurnāla Talent redaktors. Manu uzmanību piesaistīja tas, ka rakstā atbildes uz šiem jautājumiem autori meklē nodokļu, talantu attīstīšanas un filozofijas krustcelēs – kopā ar tādiem atzītiem klasiķiem kā Aristotelis un Kants.

Jautājumi

Varbūt atbildes uz minētajiem jautājumiem palīdzēs uzņēmumiem pieslīpēt viņu talantu (būtībā – jebkuru darbinieku, realizējot katra individuālo potenciālu) attīstības programmas. Otrkārt, pieļauju, ka katrs no talantīgajiem šī bloga lasītājiem vēlētos labāk saprast sevi un savu motivāciju attīstīties. Ne jau aiz gara laika jūs lasiet šos Tax Stories blogus.

Personīga laime vai pienākums pret sabiedrību?

Aristoteļa attīstītais domas virziens ir, ka cilvēka laime ir viņa dzinējspēks. Uzņēmums būs veiksmīgs un valsts attīstīsies, ja cilvēks būs laimīgs, intelektuāli attīstot savas spējas.

Savukārt, Kants vairāk norāda uz talantīgu cilvēku pienākumu attīstīties sabiedrības labā. Tomēr katram cilvēkam vienmēr ir jābūt izvēles brīvībai, kā dzīvot. Izpildot šo pienākumu pret sabiedrību, protams, cilvēks gūs arī personīgus labumus.

Būtībā abi dižgari progresa centrā izvirza cilvēka vēlmi attīstīties, nevis būt veiksmīgiem sabiedrībā. Tikai tad attīstīsies uzņēmumi un valstis, ja cilvēkam būs šāda vēlme (un viņš jutīsies laimīgs).

Tātad, vista vai ola?

Arī citi rakstā minētie avoti norāda uz to, ka personas ego un materiālisms agri vai vēlu pārvērtīsies uzņēmumu un sabiedrības interesēs. Pēdējā laikā ne vien uzņēmumi, bet pat universitātes runā par cilvēku lab-būtību un laimi kā arvien svarīgāku motivātoru, lai attīstītos arī uzņēmums. Citiem vārdiem, vairums profesionālo domātāju uzskata – laimīgi klienti būs tikai tad, ja būs laimīgi darbinieki. Tātad, uzņēmuma un sabiedrības mērķu izpildīšana ir tikai sekas tam.

Šī interesantā apcerējuma turpinājumu lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!