Jau ilgāku laiku cīnāmies, lai ar likumu aizliedz VID izsniegt atļaujas nemaksāt UIN maksājumiem uz Krieviju. VID apgalvo, ka šobrīd tam nav tiesību tās neizsniegt. Senāta spriedums saka pretējo.

Uzņēmēji Mieram virzītā ideja par aizliedzošu ieturējuma nodokļa (UIN) likmi maksājumiem uzņēmumiem Krievijā nu jau ilgāku laiku diemžēl iestrēguši Saeimas Budžeta komisijā un nav pat zināms, kad to varētu izskatīt. Tikmēr VID nemaz neslēpj, ka tas turpina izdot atļaujas nemaksāt arī esošos 20% nodokli šādiem maksājumiem. Cerams, VID vismaz pārbauda sankciju pārkāpšanas riskus. Kāpēc VID turpina izsniegt atļaujas neieturēt UIN maksājumiem uz Krieviju? It kā esot tiesu prakse, kas tam sasienot rokas. Es tādu neatradu. Tieši pretēji.

Senātā jau gadiem domā pretēji VID..

“Tātad Valsts ieņēmumu dienestam ir rīcības brīvība attiecībā uz atļaujas izdošanu.”

Tā kādā vecākā lietā spriedis Senāts. Lietā bija strīds par to, ka kādam uzņēmumam bija izsniegta atļauja neieturēt UIN maksājumiem uz Melnā saraksta jurisdikciju un uzņēmuma tiesību un saistību pārņēmēja (reorganizācijas ceļā) lūdza VID, lai tai arī izsniedz tādu pat atļauju. Taču VID to atteicās darīt. Senāts uz augstāk citētās tēzes pamata piekrita VID un, cita starpā, komentēja: lai izlemtu par atļaujas izdošanu vai neizdošanu, VID jāizdara lietderības apsvērumi.

Ko nozīmē lietderības apsvērumi?

Spriedumā minēts, ka VID jāveic ne tikai attiecīgā maksājuma novērtējumu, bet arī nodokļa maksātāja novērtējumu. Tiek ņemti vērā visi faktiskie apstākļi, kādos notiek attiecīgie darījumi, vai nosacījumi, kuri tos ietekmē un, uz kuriem pamatojoties, var tikt pieņemts lēmums par nodokļa neieturēšanu. Šāda interpretācija būtībā saskan arī ar UIN likuma piemērošanas noteikumiem.

Raksta turpinājumu lasiet lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga pilnajā ierakstā!