Uzgāju svaigu prezentāciju par šo tēmu, kas galvenokārt vērsta uz strīdu efektīvāku risināšanu, sistēmisku problēmu savlaicīgu ieraudzīšanu, kā arī likumdošanas iniciatīvām. Pieminēta arī VID sadarbība ar NVO. Ko piedāvā Ieņēmumu dienests?

VID sadarbība ar NVO

VID vēlas sadarboties ar NVO tiesību normu pilnveidošanas jomā. Tā ir laba zīme, jo iepriekš VID diezgan pasīvi rādīja FM virzienā ar tekstu, ka mēs jau tik izpildām to, ko lemj tur. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka dialogs VID ar FM notiek. Prezentācijā minēta attiecīgas FM komisijas izveide. Šāda komisija sniegtu rekomendācijas VID prakses mainīšanai un tiesību regulējuma precizēšanai. Komisija par savus atzinumus publicētu tīmekļa vietnē.

VID tāpat vēlas ar NVO diskutēt par noteiktām lietu kategorijām, abstrahējoties no konkrētiem gadījumiem. Taču te gribētos atgādināt par Singapūras pieredzi – ne visi risina savas problēmas caur NVO. Tādēļ VID svarīgāk būtu ieviest visiem pieejamu resursu (aplikāciju, e-pasta adresi, speciālu dienestu, utt), kur ikvienam iespējams ziņot par sistēmiskām problēmām. Tādējādi ziņotājs saņemtu par problēmu atbildīgo personu un turpat VID atbildētu – kāds tad ir problēmas risinājums.

Vienošanās ar VID

Pēc jaunā likuma Par nodokļiem un nodevām 41.panta regulējuma pieņemšanas kopš 1.7.23. esot noslēgtas 69 vienošanās. Tomēr šis nav izlīgums tā klasiskā izpratnē, jo likums paredz, ka “..nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram..”. Izlīgumā puses satiekas VID uzrēķinam kaut kur pa vidu, jo zināmā mērā taisnība ir abiem. Korupcijas risku novēršanai jābūt VID pusē komisijai, kā arī jāņem vērā TM 2016.g. vadlīnijas par administratīvo līgumu slēgšanu iestādēs.

Pilno rakstu lasiet Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā!