Kriptovalūtas ir kas krietni vairāk par juridisku, finansiālu vai tehnoloģisku fenomenu. Tās saistās ar teju visām cilvēku izveidotās pasaules jomām, sākot no ekonomikas teorijām un beidzot ar politiskajiem uzskatiem, pat ideoloģiju. Rakstā apskatīšu kriptovalūtas no pavisam šaura – juridiskā – skatpunkta, tikai nedaudz pievēršoties kriptovalūtas pamatā esošajai tehnoloģijai un vēsturei. Pievērsīšos kriptovalūtām tieši finanšu tiesību griezumā, apzinoties, ka kriptovalūtas rada izaicinājumus dažādās tiesību jomās. Kā liecina raksta nosaukums, salīdzinošā veidā apskatīšu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) juridiskos centienus iegrožot kriptovalūtas, uz ko mani iedvesmoja studiju laikā ASV apgūtais kurss par kriptovalūtām un vēlāk praksē gūtā pieredze ES kriptovalūtu tiesību jautājumos.

Plašāk ar mūsu kolēģes Agnetas Rumpas rakstu Jurista Vārdā iespējams iepazīties ŠEIT.