Reputācija juridiskai personai ir viena no svarīgākajām vērtībām, kas veido ne tikai juridiskās personas tēlu, bet arī tiešā veidā ietekmē uzņēmuma atpazīstamību un finanšu rādītājus. Vienā dienā uzņēmums reputācijas aizskāruma gadījumā var zaudēt daudz ko, bet dažreiz – visu. Praksē var būt dažādi reputācijas aizskaršanas veidi. Apstākļos, kad ar katru gadu palielinās procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, jautājums par nevainīguma prezumpcijas attiecināšanu uz juridiskām personām un pienākumu to ievērot publiskā paziņojumā masu saziņas līdzeklī ir kļuvis īpaši aktuāls.

Šajā publikācijā autores – Viktorija Jarkina un Krista Niklase skatīs dažus problemātiskus aspektus nevainīguma prezumpcijas juridiskai personai kontekstā ar Eiropas Savienības un Latvijas nostāju.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties Jurista Vārda žurnālā kā arī elektroniskajā vidē šeit.