2021. gada 21. aprīlī Eiropas Komisija (turpmāk – EK) izsludināja jaunu Priekšlikumu regulai, ar ko nosaka saskaņotus noteikumus par mākslīgo intelektu (Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act))1 un ierosināja darbību kopumu, kas jāveic Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm, lai ES kļūtu par uzticama mākslīgā intelekta (turpmāk – MI) globālo centru.

Par jaunumiem stāsta mūsu juriste Jūlija Terjuhana.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.