Kopš mūsu reģionā ir būtiski pieauguši ar ārējo drošību saistītie riski, Latvijas teritorijā arvien biežāk un vairāk uzturas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) sabiedroto valstu bruņoto spēku vienības un NATO struktūrvienību militārpersonas, kā arī notiek militārās mācības. Šāda veida militārās operācijas prasa to apgādi, līdz ar ko ir svarīgi izprast precēm, pakalpojumiem un, iespējams, būvdarbiem piemērojamo nodokļu īpatnības.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir vispārējs patēriņa nodoklis, ko sedz galapatērētājs, bet uzņēmumi, kas piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, nodokli iekasē. Pamatā PVN tiek piemērots jebkurai preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai par atlīdzību, ko veic nodokļa maksātājs ES dalībvalsts teritorijā, kā arī jebkuram preču importam ES.

Vispārīgajā kārtībā par precēm vai pakalpojumiem, ko piegādā bruņotiem spēkiem vai ko bruņotie spēki importē, tiek piemērots PVN. Valsts bruņotie spēki nevar atgūt samaksāto PVN kā priekšnodokli, līdz ar to tie kļūst par gala patērētājiem. Samaksātais PVN par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem bruņotajiem spēkiem rada ieņēmumus valsts budžetā, kas savukārt finansē tādas darbības kā valsts aizsardzību. Tāpēc ES PVN regulējumā ir paredzēta atkāpe no vispārējā PVN piemērošanas principa, un attiecībā uz noteiktiem darījumiem, tostarp piegādēm bruņotiem spēkiem, var piemērot PVN atbrīvojumu.

Jau kopš 1977.gada PVN Direktīvā 2006/112/EK (iepriekš Sestajā Direktīvā) ir noteikts, ka PVN atbrīvojums var tikt piemērots attiecībā uz preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanu NATO dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kas piedalās kopējos aizsardzības pasākumos ārpus savas valsts. Tāpat arī Latvijai kļūstot par NATO dalībvalsti, šāds PVN atbrīvojums par piegādēm NATO bruņotajiem spēkiem tika ieviests Latvijas nacionālajā likumdošanā.

Lai starp ES dalībvalstīm samazinātu administratīvo slogu un izmaksas militārās mobilitātes jomā, kas tiek īstenoti ES satvarā, 2019.gadā PVN Direktīvas 2006/112/EK regulējums tika papildināts, paredzot PVN 0% likmes piemērošanu arī attiecībā uz ES dalībvalstu starpvalstu kopējiem aizsardzības pasākumiem. Ievērojot PVN Direktīvā 2006/112/EK noteikto, 2022.gada 1.jūlijā Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) tika ieviesta norma, kas paredz PVN 0% piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē tiek sniegti citu ES dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, t.sk. pavadošā civilā personāla vajadzībām un šo bruņoto spēku vienību virtuves vai ēdnīcas apgādei, ja šādi spēki piedalās konkrētajā dalībvalstī aizsardzības pasākuma Eiropas kopējā drošības un aizsardzības politikas satvarā.

PVN netiek piemērots arī preču importam, ko veic NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienības un citu ES dalībvalstu bruņoto spēku vienības savām vajadzībām, tai skaitā pavadošā civilā personāla vajadzībām vai šo bruņoto spēku vienību virtuves vai ēdnīcas apgādei.

Tāpat ES Akcīzes direktīva 2008/11/EK paredz līdzīgu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par akcīzes preču pārvietošanu jebkuras NATO dalībvalsts bruņotajiem spēkiem un no 2019.gada arī attiecībā uz ES dalībvalstu bruņotajiem spēkiem (tostarp to civilajam personālam, kurš to pavada, vai šo bruņoto spēku virtuvju vai ēdnīcu apgādei) veiktajām piegādēm. Attiecīgās normas ir ieviestas Latvijas nacionālajos tiesību aktos, kas regulē akcīzes preču apriti.

Nodokļu atbrīvojuma piemērošanas kārtība

PVN un akcīzes nodokļa atbrīvojumu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti NATO vai citu ES dalībvalstu bruņoto spēku vienībām (vai to pavadošās civilā personāla vajadzībām vai šo bruņoto spēku vienību virtuves vai ēdnīcas apgādei), piemēro:

  • netieši, atmaksājot samaksāto nodokli – iesniedzot iesniegumu attiecīgajai kompetentajai iestādei (Aizsardzības ministrijai vai Ārlietu ministrijai) reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;
  • tieši, pamatojoties uz apstiprinātu sertifikātu, ko apstiprina attiecīgās ES dalībvalsts kompetentās iestādes (Latvijā tās ir LR Ārlietu ministrija vai LR Aizsardzības ministrija).

Tādējādi PVN 0 % likmes tiešā piemērošana tiek veikta, pamatojoties uz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāta pamata. Proti, atbrīvojuma saņēmēja struktūrai – bruņoto spēku vienībai vai privātpersonai ar Ārlietu ministriju vai Aizsardzības ministriju ir jāsaskaņo PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāts, kurā ir jābūt norādītiem attiecīgā preču piegādātāja un pakalpojumu sniedzēja rekvizītiem un pārējai informācijai par preci vai pakalpojumu, par kuru tiek prasīts atbrīvojums no PVN un/vai akcīzes nodokļa. Pēc tam sertifikāta lietotājs (NATO vai ES bruņotie spēki) iesniedz šo atbilstoši Regulas Nr.282/2011 II pielikumam apstiprināto atbrīvojuma sertifikāta oriģinālu preču piegādātājam vai pakalpojuma sniedzējam.

Atsevišķos gadījumos valsts kompetentās iestādes var piešķirt tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas uz laiku, kas nepārsniedz 36 mēnešus, vai nekustamā īpašuma būvniecības projekta izpildes laikā.

Sabiedroto spēku štāba veikali (beznodokļu veikali)

Latvijas PVN likums nosaka, ka PVN 0 % likmi var piemērot tieši Latvijā Sabiedroto spēku (NATO) štāba veikalos pārdotām precēm Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem.

Tomēr šis PVN atbrīvojums nav piemērojams Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Saskaņā ar PVN piemērošanas pamatprincipiem tās dalībvalsts bruņotie spēki, kurā notiek preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, nevar gūt labumu no PVN atbrīvojuma. Tātad, ja Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki Latvijā piedalās NATO dalībvalstu aizsardzības pasākumā kopējā aizsardzības pasākuma ietvaros, Latvijas bruņoto spēku vienībai vai tās loceklim, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijā veiktajām preču piegādēm nevar piemērot PVN 0 % likmi, bet PVN jāpiemēro vispārējā kārtībā.

 

Mūsu komanda ir gatava palīdzēt un konsultēt

Ņemot vērā, ka mūsu birojs uzskata par nepieciešamu dot savu ieguldījumu drošības un aizsardzības sektorā, mēs turpinām stiprināt un krāt pieredzi šajā jomā. Sorainen Aizsardzības sektora grupas eksperti kopā ar citu jomu ekspertiem noteikti spēj piedāvāt jums precīzus risinājumus.