Sorainen sadarbībā ar WTS Global aicina iesaistīties Nodokļu ilgtspējības indeksa (Tax Sustainability Index, TSi) aptaujā.

TSi aptauja ietver piecas jomas:

  • Nodokļu jautājumu pārvaldība
  • Nodokļu plānošana un risku vadība
  • Starptautiskie nodokļi
  • Personu iesaiste nodokļu jomā
  • Vide

Kādiem mērķiem TSi ir paredzēts?

  • Pozicionēt uzņēmuma nodokļu ilgtspējības pieeju, stratēģiju, atbilstību
  • Salīdzināt ar citām organizācijām
  • Apzināt nodokļu sazobi ar ESG aktivitātēm
  • Izvērtēt relatīvās pārmaiņas periodiski

Aptaujas dalībnieki pēc aptaujas pabeigšanas saņems vērtējumu par atbilstību katrai no šīm jomām.

Pēc aptaujas dalībnieka izvēles, par to atsevišķi vienojoties, varēs saņemt arī ieteikumus un tikties ar TSi ekspertiem.

Aptauja un vērtējums ir angļu valodā. Aptaujas process un rezultāti ir konfidenciāli.

Detalizētāka informācija un reģistrēšanās TSi aptaujai iespējama šajā vietnē: TSi – Tax Sustainability Index (tax-sustainability-index.com)

Lai izrunātu detaļas, varat sazināties ar TSi vēstnieku no Sorainen komandas, Edgaru Hercenbergu (edgars.hercenbergs@sorainen.com, T. +371 67 365 000).